Kultur för barn

Vi erbjuder teater, film, sagolek, författarbesök och andra upplevelser för barn under året – på biblioteken, bygdegården i Gamla Tyresö, Kulturcentrum Kvarnhjulet och på Forellscenen.

Min lilla vän Lage med Dockteatern Tittut.

Min vän Lage, Dockteatern Tittut spelar för barn 2–6 år. Fotograf: Sigyn Stenqvist

Biljetter

Biljetterna till teater och konserter kostar 50 kr och förköps här på webben. Servicecenter har slutat sälja biljetter. Eventuellt resterande biljetter säljs vid spellokalen på föreställningsdagen. Vi rekommenderar förköp – föreställningarna är populära och det brukar bli fullbokat!

Förköp av biljetter

Kultur för barn och vuxna med funktionsvariationer

Alla är välkomna på våra ordinarie kulturprogram, men vill du eller din arbetsplats arrangera särskilda program för denna målgrupp kan du söka medel hos Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Beslut tas två gånger per år: 15 april och 15 oktober. För mer information, kontakta anette.jansson@tyreso.se.

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 maj 2020