Hundrastgård

Hundrastgården ligger nedanför Dalskolan, där Wättinge Gårdsväg korsar Örtstigen. Här kan din hund leka och springa lös tillsammans med andra hundar. Innanför stängslet behöver inte hunden vara kopplad, men du är alltid är ansvarig för vad hunden gör så du måste ha uppsikt.

Regler för hundrastgårdar

  • Din hund ska vara frisk när den besöker hundrastgården.
  • Är det andra hundar i hundrastgården behöver du först fråga om det är okej att du släpper in din hund.
  • Du släpper din hund lös på eget ansvar.
  • Hundrastgårdarna ska inte användas som en toalett, rasta gärna din hund och låt den göra sina behov innan du släpper in den i rastgården.
  • Släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning.
  • Det är inte tillåtet att använda hundrastgården för organiserad kursverksamhet som stänger ute enskilda hundägare.
Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Upp