Elljusspår

Det finns två elljusspår i naturen omkring Alby friluftsgård och i terrängen runt Barnsjön.

Ett par som springer och en bebis i vagn.

Elljusspår i Alby

I terrängen norr och söder om Alby friluftsgård finns två belysta motionsspår som är 2 km respektive 4 km långa. Belysningen är tänd mellan kl 05.30 och kl 22.00 och endast släckt under dagen (i dagsljus). Den längre slingan går till Fårdala gård och tillbaka över Ahlstorp. Startplats vid övre parkeringen.

Förbättringsarbete av motionsspår i Alby

Vi byter ut belysningen och förbättrar underlaget längs 4-kilometersslingan. Arbetet pågår hela hösten och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019. Spåret är öppet för motionärer under arbetets gång.

Ny belysning

Den nya belysningen är mer energieffektiv och miljövänlig. De nya stolparna placeras tätare och det blir ett jämnare ljus längs med motionsslingan. För att ge plats åt stolparna röjer vi sly vid sidan av spåret. Den gamla belysningen byts i takt med att ny belysning anläggs. 

Ny beläggning

Spåret behåller sin ursprungliga bredd. Sly och gräs som vuxit in över spåret tas bort.

Tidigare har vissa sträckor av spåret blivit blöta under delar av året. Genom av dika ur, lägga nya rör och justera ytskikt kommer detta problem att försvinna.

Vi får en mer hållbar beläggning som också gör att spåret blir mer löpvänligt för våra motionärer. I förlängningen innebär det att kommunens underhållsarbete underlättas.

Förbättringsarbetet är en del av projektet Attraktiva Alby.

Har du frågor? Kontakta fritid@tyreso.se

Elljusspår vid Barnsjön

I terrängen runt Barnsjön i Trollbäcken finns ett belyst motionsspår med två olika sträckningar, 1,2 km och 2,3 km. De kan kombineras till en 3,5 km lång slinga. Belysningen är tänd mellan kl 05.30 och 22.00 och endast släckt under dagen (i dagsljus).

Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Upp