Lokalavgifter

Här kan du se vad det kostar att hyra kommunens lokaler, idrottshallar och fotbollsplaner. Där inget annat anges är det timpriset som visas. Priserna gäller 1 januari–31 december 2024.

Föreningstaxa barn-och ungdomsverksamhet gäller när bidragsberättigade föreningar nyttjar lokalen/anläggningen för barn och ungdomsverksamhet (0-20 år) eller verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (oavsett ålder)

Föreningstaxa gäller när bidragsberättigade föreningar nyttjar lokalen/anläggningen för vuxenverksamhet (21 år och äldre), Föreningstaxan har halv avgift måndag–fredag kl 8.00–17.00 i Kvarnhjulet.

Normaltaxa gäller när övriga föreningar, privatpersoner, företag eller organisationer nyttjar lokalen/anläggningen.

Evenemangstaxa gäller för samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden samt evenemang som arrangeras av av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.

Interntaxa gäller när kommunala verksamheter (exklusive kultur- och fritidsnämndens verksamheter) nyttjar lokalen/anläggningen.

Lokalavgifter från 1 januari 2024 till 31 december 2024

OBS! För dig som använder mobiltelefon. Tabellen nedan visas bäst med telefonen i liggande läge. För att se hela tabellen skrolla den åt höger.

Lokalavgifter från 1 januari 2024 till och med 31 december 2024

Lokal

Förenings-
taxa barn
ungdom

Förenings-
taxa vuxen

Normal-
taxa

Intern-
taxa

Evenemangs-
taxa

Bibliotek


Programrummet
i Tyresö C

0

130

347

0


Sammanträdesrum
i Trollbäcken

0

119

280

0


Sammanträdesrum
i Strand

0

119

280

0


Kvarnhjulet


Nyfors

0

244

674

0


Café

0

197

472

0


Follbrinken

0

145

358

0


Ekrarna

0

119

280

0


Uddbyfallet

0

130

342

0


Alby Friluftsgård


Övre salen

0

109

187

0


Nedre salen

0

119

249

0


Övre- o nedre salen samt kök


228

451

0


Bastu

0

114

394

0


Gymnastiksalar


Gymnastiksal

0

130

239

0


Bordtennislokal
/Budo

0

130

239

0


Idrottshallar


Idrottshall

0

285

674

0

1255

Lilla Dalhallen

0

181

415

0


Aulor


Forellscenen

0

249

726

0


Kumla skola

0

197

379

0


Tyresö
gymnasium

0

456

1094

0


Mat- och skolsalar


Skolsal

0

93

156

0


Matsal

0

119

249

0


Ishall


Icke säsong

487

907

1784

0

1784

Ordinarie säsong

0

451

1784

0

1784

Sommarsäsong (V.22-30) avgift per vecka

50 000

60 000

70 000Sommarsäsong (V.22-30) avgift per dag

11 000

13 000

15 000Fotbollsplaner


Vinterplan uppvärmd


Helplan

358

1141

2333

0

2333

Halvplan

175

550

1125

0


Vinterplan plogad


Helplan

119

648

1167

0

1167

Halvplan

57

321

570

0


Sommarplan


11-spelplan

0

415

830

0

1493

11-spelplan halv

0

207

415

0


7-spelplan

0

254

415

0

778

Övernattning/natt


Klassrum

544

544

1089

0


Idrottshall

1089

1089

2178

0


Teknik vid arrangemang


Teknik enkel, fast avgift

337

337

669

669


Teknik plus, avgift/timme

337

337

669

669


Nyckelavgifter


Avgift borttappad nyckel

500

500

500

500


Avgift borttappad/inkomplett arrangemangsknippa

1500

1500

1500

1500


Avgift sent återlämnad nyckel

300

300

300

300


Avgift inköp av tag

100

100

100

100


Avgift för
ej avbokad
lokal/tid/anläggning

700

700

700

700


Avgift för sent avbokat arrangemang/övernattning/ fest, med läkarintyg

2000

2000

2000

2000


Verksamhet på ej bokad tid

500

500

500

500


Avgift för ej släckt belysning

500

500

500

500


Avgift för ej återställd lokal

500

500

500

500


Avgift om dörrar och fönster lämnats öppna/olåsta

500

500

500

500


Utebliven grovstädning och skadegörelse

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad


Larmutryckning väktare

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad


Utlöst brandlarm

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad


Avgift om ambulerande vaktmästare tillkallas på grund av att hyresgäst glömt/ej kvitterat ut passerbricka eller nyckel

200

200

200

200


Text

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 januari 2024