Lokalavgifter

Här kan du se lokaltaxorna och vad det kostar att hyra kommunens lokaler. Priserna gäller 1 januari–31 december 2019.

Föreningstaxa är en subventionerad taxa som gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden. Föreningstaxan har halv avgift måndag–fredag kl 8.00–17.00 i Kvarnhjulet.
För barn- och ungdomsverksamhet gäller 0-taxa.

Normaltaxa gäller för övriga, exempelvis privatpersoner och företag. Där inget annat anges är det timpriset som visas. Festtaxa är per tillfälle.

Lokalavgifter från 1 januari 2019 till och med 31 december 2019

Lokal

Föreningstaxa

Normaltaxa

Interntaxa

Gymnastiksalar

115

205


Njupkärrs lilla gymnastiksal

80

135


Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Samlingssal, max 180 personer

210

585

585

Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Festtaxa kl 10.00–02.00

2415

5320/ tillfälle


Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Festtaxa kl 14.00–02.00

2415

4825/ tillfälle


Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Festtaxa kl 17.00–02.00

2415

4580/ tillfälle


Kvarnhjulet, hus B, sal Follbrinken, möten (inte fester)
Max 50 personer

125

310

310

Kvarnhjulet, hus B
Sal Uddbyfallen
Möten, max 20 personer

115

300

300

Kvarnhjulet, hus C, caféet
Möten (inte fester)
Max 40–100 personer

170

405

405

Kvarnhjulet, hus C, sal Ekrarna

Möten, max 10 personer

105

240

240

Kvarnhjulet, hus C, sal Navet
Möten, max 30 personer

115

300

300

Skolsal, Strandskolan

80

135


Skolmatsal (inkluderar ej kök)

105

875/tillfälle (4 timmar)


Skolmatsal, festtaxa (inkluderar ej kök)

1350/tillfälle

1890/ tillfälle


Forellaulan/Forellscenen (kostnad för tekniker tillkommer)

215

630


Kumla skolas aula

170

330


Tyresö gymnasiums aula

395

950


Alby friluftsgård övre salen (inkluderar ej kök)

95

160
före 22.00


Alby friluftsgård nedre salen (inkluderar ej kök)

105

215
före 22.00


Alby friluftsgård nedre och övre salen, del av kök

990/tillfälle före 22.00

1970/tillfälle före 22.00


Alby friluftsgård nedre och övre salen, del av kök

2700/tillfälle före 03.00

3930/tillfälle före 03.00


Bastu

105

340


Bibliotek programrummet Tyresö Centrum

115

300


Bibliotek sammanträdesrum Trollbäcken och Strand

105

240
Lokal

Föreningstaxa

Normaltaxa

Evenemangstaxa

Ishallar försäsong och eftersäsong

790

1550


Ishallar ordinarie säsong

390

1550


Bollplan Tyresövallen försäsong

990

2020


Bollplan Tyresövallen ordinarie säsong

360

2020


Bollplan Tyresövallen
7-manna plan

220

675


Bollplan Trollbäcken försäsong

560

1010


Bollplan Trollbäcken ordinarie säsong

360

2020


Bollplan Trollbäcken
7-manna plan

220

675


Bollplan Trollbäcken naturgräs

275

1200


Idrottshall

250

580


Bordtennislokal

115

205


Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 9 september 2019
Upp