Lokalavgifter

Här kan du se lokaltaxorna och vad det kostar att hyra kommunens lokaler. Priserna gäller 1 januari–31 december 2020.

Föreningstaxa är en subventionerad taxa som gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden. Föreningstaxan har halv avgift måndag–fredag kl 8.00–17.00 i Kvarnhjulet.
För barn- och ungdomsverksamhet gäller 0-taxa.

Normaltaxa gäller för övriga, exempelvis privatpersoner och företag. Där inget annat anges är det timpriset som visas. Festtaxa är per tillfälle.

Lokalavgifter från 1 januari 2020 till och med 31 december 2020

Lokalavgifter från 1 januari 2020 till och med 31 december 2020

Lokal

Föreningstaxa

Normaltaxa

Interntaxa

Gymnastiksalar

115

210


Njupkärrs lilla gymnastiksal

85

140


Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Samlingssal, max 180 personer

220

600

600

Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Festtaxa kl 10.00–02.00

2485

5485/ tillfälle


Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Festtaxa kl 14.00–02.00

2485

4975/ tillfälle


Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors
Festtaxa kl 17.00–02.00

2485

4720/ tillfälle


Kvarnhjulet, hus B, sal Follbrinken, möten (inte fester)
Max 50 personer

130

320

320

Kvarnhjulet, hus B
Sal Uddbyfallen
Möten, max 20 personer

115

310

310

Kvarnhjulet, hus C, caféet
Möten (inte fester)
Max 40–100 personer

175

420

420

Skolsal, Strandskolan

85

140


Skolmatsal (inkluderar ej kök)

105

905/tillfälle (4 timmar)


Skolmatsal, festtaxa (inkluderar ej kök)

1395/tillfälle

1950/ tillfälle


Forellaulan/Forellscenen (kostnad för tekniker tillkommer)

225

650


Kumla skolas aula

175

340


Tyresö gymnasiums aula

410

980


Alby friluftsgård övre salen (inkluderar ej kök)

95

165
före 22.00


Alby friluftsgård nedre salen (inkluderar ej kök)

105

225
före 22.00


Alby friluftsgård nedre och övre salen, del av kök

1020/tillfälle före 22.00

2300/tillfälle före 22.00


Bastu

105

350


Bibliotek programrummet Tyresö Centrum

115

310


Bibliotek sammanträdesrum Trollbäcken och Strand

105

250
Lokal

Föreningstaxa

Normaltaxa

Evenemangstaxa

Ishallar försäsong och eftersäsong

640/815

1595


Ishallar ordinarie säsong

0/405

1595


Bollplan Tyresövallen försäsong

1020

2085


Bollplan Tyresövallen ordinarie säsong

370

2085


Bollplan Tyresövallen
7-manna plan

230

695


Bollplan Trollbäcken försäsong

580

1040


Bollplan Trollbäcken ordinarie säsong

370

1335


Bollplan Trollbäcken
7-manna plan

230

695


Bollplan Trollbäcken naturgräs

370

1275


Idrottshall

255

600


Bordtennislokal

115

210


Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Upp