Subventionerade lokaler

Föreningar som uppfyller särskilda krav har möjlighet att använda kommunala lokaler till en subventionerad kostnad. Lokalerna, isbanorna och fotbollsplanerna kan bokas för enstaka tillfällen eller för en hel säsong.

Bidragets syfte

Syftet är att stötta föreningslivet genom att erbjuda möjligheten att bedriva verksamhet i kommunala lokaler till en subventionerad kostnad.

Exempel på kommunala lokaler och anläggningar som erbjuds till subventionerad kostnad är:

  • Kvarnhjulet
  • skollokaler
  • idrottshallar
  • bollplaner
  • isbanor.

Lokalerna kan bokas tillfälligt eller erbjudas som säsongsabonnemang.

Vilka kan söka?

Ideella föreningar, studieförbund och organisationer vars huvudsakliga verksamhet är av stödjande karaktär samt intresseorganisationer, som i övrigt uppfyller allmänna bestämmelser och de villkor som gäller för detta bidrag.

Allmänna bestämmelser

– utdrag ur kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Villkor

I första hand erbjuds lokaler till föreningar som bedriver sådan verksamhet som lokalen är avsedd för. Tidfördelningen sker utifrån de principer som kultur- och fritidsnämnden har fastställt. I övrigt ska föreningen följa Tyresö kommuns vid var tid gällande bestämmelser och villkor avseende förhyrning för nyttjandet av den berörda lokalen.

Ansökan

Säsongsabonnemang. Boka lokal för en hel säsong genom att skicka in ansökan senast:

  • 31 mars för idrottshallar och gymnastiksalar (avser följande höst och vår)
  • 31 mars för Kvarnhjulet (avser följande höst och vår)
  • 31 maj för konstfrysta isbanor (avser följande höst och vår)
  • 30 november för fotbollsplaner (avser kommande år).

Skicka ansökan om säsongsabonnemang till:

fritid@tyreso.se

Tillfälliga bokningar. Vid tillfälliga bokningar görs bokningsförfrågningar via webben:

http://bokning.tyreso.se/ Länk till annan webbplats.

Kunden får svar via e-post.

Redovisning

Ingen redovisning krävs.

Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 september 2023