Kulturstipendiater 2024

Sirje Papp, Ella Benediktsson och Frida Malmgren har tilldelats Tyresö kommuns kulturstipendium.

Sirje Papp

Sirje Papp, bildkonstnär

Sirje är bosatt och verksam i Tyresö och här har vi kunnat ta del av hennes målningar vid flera tillfällen, både i en stor separatutställning 2023 på Tyresö konsthall och i flera av konsthallens julsalonger.

Hon beskriver sig själv som en konstnär som arbetar i en realistisk målartradition och är inspirerad av människokroppens rörelser och våra sinnestillstånd. Ljus och reflektioner är viktiga delar. Hon inspireras av renässansmästarna men också av samtida fotorealistiska målare och fotografi och film. Hon säger själv att hon genom sina målningar vill ge uttryck för att spänningsmysterium och kan utryckas som magisk realism. Hon vil uppnå en känsla av närvaro och förundran hos åskådaren.

Motivering: Med ett mycket fascinerande och skickligt hantverk fångar Sirje ljuset och färgerna i sina poetiska kompositioner som för tankarna till klassisk målerikonst men också till nutida foto och film. Bakom varje motiv finns en personlig historia som slår an en ton av igenkänning hos betraktaren, berör och skapar en allmänmänsklig berättelse.

ella benediktsson

Ella Benediktsson, scenkonstnär

Ella är född och uppvuxen i Tyresö. Hon har gått teaterklassen i Kumla skola och varit teaterelev på kulturskolan i Tyresö. Hon har studerat film på Kulturama gymnasium och kreativt skrivande på Gotlands folkhögskola.

Ella bor nu och verkar i Malmö där hon 2023 var med och startade kulturföreningen Stora Maskiner. De satte upp pjäsen Ingen går hem och nu arbetar de med sin nya föreställning Gränsen. Kulturföreningen skapades för att bidra med kultur i världen och skapa en plattform som de själva saknade. De vill främja kulturellt samarbete med ännu inte etablerade människor i de stora rummen. En mötesplats för människor, för att kunna utrycka sig själva och lära känna varandra.

Motivering: Ella Benediktsson tilldelas årets kulturstipendium som en uppmuntran då hon använder kulturen för att förändra världen och utrycka sin åsikt. Hon gör det på ett öppet och främjande sätt. Med rötter i Tyresö tar hon sig ut i världen för att sammanföra människor som vill uttrycka sig och inte ännu inte hittat sin plats i det kulturella rummet. Hon har skapat en plattform för möten och utifrån det skapas också scenkonst, musik och texter.

Frida Malmgren

Frida Malmgren, serietecknare

Frida bor i Tyresö och är verksam serietecknare och illustratör. Hennes Serie ”Tjejerna på höjden” har gått i Aftonbladet, Metro och andra magasin. Arbetar nu på en faktaboksserie för barn samt en bilderbok.

Tjejerna på Höjden är en oförställd hyllning till nutida unga kvinnors relationer och drömmar, om att förhålla sig till samhällets förväntningar liksom egna och andras krav som ung vuxen. Här ryms både klimatkris och politik, Netflix och sociala medier liksom tankar om sex och kamratskap. En ibland ömsint, ibland råbarkad beskrivning av en speciell period i livet.

Motivering: Via seriemediet och en stor portion humor tar Frida med läsaren till både nutida unga kvinnors liv och till historiska uppfinnares och vetenskapares värld. Med en träffsäker tecknarstil görs resan i såväl nutid som i historien lustfylld och lärorik för alla.

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juni 2024