Kulturstipendiater 2021

Bildkonstnären Sofi Lardner samt litteraturvetaren och poeten Marie Tonkin har tilldelats Tyresö kommuns kulturstipendium på 15 000 kronor vardera.

Sofi Lardner, bildkonstnär

Sofi Lardner Häggström, född 1973, är utbildad och professionell bildkonstnär som bor och arbetar i Tyresö. Med utgångspunkt från historiska företeelser, platser och objekt undersöker Sofi tid, historia och det okända. Hon har under senare år arbetat med kvinnors kläder, kroppar och plats i rummet och i samhället. Hon har en stor bredd i uttryck och ett experimenterande arbetssätt. Under november 2021 presenterades hennes konstnärskap i en separatutställning på Tyresö konsthall.

Marie Tonkin, litteraturvetare och poet

Marie Tonkin, född 1983, är utbildad litteraturvetare och poet som uppmärksammades redan som 13-åring. Hon har givit ut flera diktsamlingar och är en aktiv kulturskribent. Marie bor i Tyresö och hämtar inspiration från naturen här, men hennes dikter rör sig fritt i tid och rum, från Stockholms tunnelbana till fjärran öknar. Hon bejakar de andliga värdena och utforskar bilden av historiska personer, många av dem kvinnor. Skarpskurna, poetiska texter blir aktuella i sina existentiella egentvivel liksom sökandet efter något som är större än oss själva.

Motivering

Båda stipendiaterna har en gedigen bakgrund inom sin kulturform och arbetar professionellt. De har båda ett sökande, reflekterande arbetssätt och använder historien som källa men behandlar ämnen som är aktuella i vår samtid. De har ett konstnärligt djup som kan bidra till Tyresös kulturliv på ett intressant sätt. Deras arbete kan bli en motvikt till många av dagens snabba, flyktiga uttrycksformer och leda till nya samtal om vad det är att vara människa.

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022