Årsmötet

Här kommer lite tips om vad ett årsmöte bör innehålla.

Årsmötet

Årsmötet bör alltid innehålla följande punkter:

 • Godkännande av kallelsen till mötet (upprop).
 • Röstlängd, kontroll så att bara medlemmar röstar.
 • Godkännande och fastställande av dagordning.
 • Val av mötesfunktionärer, mötesordförande, sekreterare, justerare som är granskar och godkännare av protokoll och rösträkning.
 • Behandling av ekonomisk, verksamhets- och revisionsberättelse.
 • Ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet under året som avslutats.
 • Fastställande av medlems- och årsavgift.
 • Förslag från styrelsen.
 • Förslag från medlemmar.
 • Budgetförslag för följande år.
 • Val av styrelse och revisorer.
Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 5 juni 2023

Hitta på sidan