7 tips till dig som vill starta förening

Att vara med i en förening innebär att samlas i en gemenskap kring någon form av idé, exempelvis inom idrott, politik eller musik. Här kommer några tips för dig som vill starta en förening.

1. Bestäm föreningsidé

För alla klubbar, föreningar, organisationer och förbund är det övergripande målet att skaffa och behålla medlemmar för att föreningen skall överleva. En bra idé anpassar aktiviteterna utifrån medlemmarnas och tänkbara medlemmars vanor, behov och önskemål. Alltså: Tänk igenom vad ni ska syssla med, till vilka ni vänder er och hur ni ska nå era mål.

2. Planera ekonomin

För att få det hela att gå ihop krävs en ekonomisk planering. Den ska gå hand i hand med er verksamhetsplanering. Ledfrågor vid ekonomisk planering är:

 • Vad vill vi göra?
 • Vilka behov finns det?
 • Vad kostar det?
 • Var får vi pengar ifrån (intäkter)?

Svaren på frågorna leder fram till en budget. Den hjälper er att planera för hur kommande intäkter och kostnader kan användas på ett optimalt sätt. Man kan säga att budgeten hjälper till att styra verksamheten.

Det viktiga är att budgeten utgår från föreningens behov och erfarenheter. Den behöver inte vara så detaljerad, den är i första hand ett hjälpmedel i ert arbete.

3. Utnyttja pengarna rätt

Att planera ekonomin innebär också att bättre utnyttja de pengar som omsätts i föreningen. Detta innebär till exempel:

 • att få in pengar till klubben så snabbt som möjligt till exempel genom medlemsavgifter
 • att behålla pengarna så länge som möjligt
 • att få bästa möjliga ränta på pengarna.

4. Dela på arbetsbördan

Aktiviteter kräver ledarinsatser och hjälpande händer. Ni måste dela på arbetsbördan därför att:

 • "Ingen är mer än människa!" Tiden är en faktor som är helt opåverkbar. Man hinner helt enkelt inte med att göra allt. Försöker man ändå göra det är det risk att kvalitén, engagemanget och trivseln drabbas.
 • Alla måste få känna att "jag behövs!". Ska en ideell förening fungera bra måste alla dra sitt strå till stacken. Alla ska ha en funktion. Alla är inte experter men alla kan lära sig och utvecklas.
 • Ju fler som är med och jobbar desto fler är hjärnorna som tänker och skapar. Desto fler blir idéerna. Problem löses sällan av en person vid ett skrivbord utan genom tankeutbyte och diskussioner med andra.

5. Nå ut med det ni vill ha sagt!

Det är väsentligt att ni når ut med det ni vill ha sagt. Om ni lyckas med ert informationsarbete kan föreningens medlemmar kan stimuleras att aktivt delta i verksamheten och att påverka besluten. Nyrekrytering och samhörighet underlättas. Genom information i massmedia kan ni nå ut till allmänheten med era publika arrangemang. Väl planerade informationsinsatser kan också påverka politiker och myndigheter.

6. Ta till er information

Det är också viktigt att ni själva tar till er information och ser till att den förmedlas till föreningsmedlemmarna. Det kan gälla statlig och kommunal information om bidragsbestämmelser eller frågor av mer allmänt intresse. Tyresö kommuns fritidsavdelning informerar regelbundet föreningslivet i aktuella frågor.

7. Utbilda er

Vare sig du är en erfaren ledare eller helt "grön" finns det alltid saker som du kan bli bättre på. Utbildning frigör starka, påhittiga och utvecklande krafter hos människor. Utbildade ledare är den viktigaste drivkraften i en förening. Fritidsavdelningen ger stöd i utbildningsfrågor. Även föreningarnas egna riks- och distriktsorganisationer har mycket att erbjuda inom detta område.

Ytterligare några tips:

 • Inga automatiska nej. De är lätta att ta till och skyddar oss bekvämt. Men de är förödande för nytänkandet. De verkar som en tramp på bromspedalen när man egentligen vill gasa.
 • Att söka efter eller tvista om fel ger ingenting. Vi tänker alla olika. Det finns fördelar att ta vara på olika åsikter.
 • Vi får säga vad vi vill! Håll inte inne med idéer och förslag - de rymmer alltid något positivt.
 • Se möjligheterna! Försök att tänka utanför den ram vi vanligtvis omgärdar oss med. Utanför ramen finns möjligheterna!
Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 9 november 2023