Lotteritillstånd

Om din förening vill anordna ett lotteri måste du söka tillstånd från Tyresö kommun. Här kan du läsa mer om lagen som styr lotterier, vilka som kan få tillstånd och vad som ska bifogas i din ansökan.

Hur ansöker jag om att registrera lotteriet?

Skicka er ansökan om registrering till: fritid@tyreso.se

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • en beskrivning av lotteriet som ni vill anordna, tidsplan, kostnader för lotter och vinstplan
  • protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri
  • uppgifter om vem som är utsedd till lotteriföreståndare/kontaktperson i föreningen
  • föreningens senaste årsprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.
  • föreningens stadgar.

Tillståndet gäller 3 år och kostar 300 kronor

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier

Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag trädde i kraft – spellagen (2018:1138 Länk till annan webbplats.).

Nu ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för (Lotteriinspektionen bytte från 1 januari 2019, namn till Spelinspektionen).

Det innebär att fritidsförvaltningen (i Tyresö förvaltningen för liv och hälsa) är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Mer information om lotterilagen finns på Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats..

Vilka kan få tillstånd för registreringslotterier?

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. När föreningen fått sitt tillstånd/registrering måste föreningen också göra en anmälan om start av lotteri.

När behöver vi registrera lotteriet hos kommunen?

Kommunen kan godkänna registreringslotterier om det sker i riktlinjerna med kapitel 6, 9 § i spellagen.

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp Länk till annan webbplats. under en treårsperiod. (År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor)

Utdrag ur kapitel 6, 9 § Registreringslotterier

9 § En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 § med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om:

  1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam
  2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
  3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls
  4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.
Sidan publicerad av: fritid@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023