Våga Visa kulturskola

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet. Haninge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner deltar i samarbetet.

Våga Visa logotyp

Våga Visa kulturskola

 • Våga Visa kulturskola - vad är det?

  Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet.
 • Material för observatörer

  Här finner du bland annat metodbok, bedömningsmatris, intervjufrågor och rapportmall.
 • Samordnargrupp

  Samordnargruppen har arbetsmöten cirka en gång per månad gällande planering, utveckling och uppföljning av metodens tre delar; observationer, kundundersökning och självvärdering.
 • Styrgrupp

  Varje deltagande kommun åtar sig att ha representation i styrgruppen för Våga Visa kulturskola. Styrgruppen består av chefer som är ansvariga inför politiker.
 • Årsrapport

  Denna årsrapport summerar Våga Visa-samarbetet för kulturskolorna år 2017.
 • Aktuella datum

  Här finner du aktuella datum för återkopplingsmöte och inspirationsdag med Våga Visa kulturskola:
Sidan publicerad av: Annika Dandanell
Senast uppdaterad: 1 juni 2018
Upp

Hitta på sidan