Projekt 2020

Tyresö kulturskola har förutom ordinarie kurser även projekt och verksamheter som är gratis, samt vänder sig till en rad målgrupper. Här berättar vi om aktuella och nyligen genomförda projekt.

Många av projekten på den här sidan blev från början möjliga tack vare ett speciellt bidrag från kulturrådet sedan 2016. Syftet var och är att göra kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Vi vill nå fler målgrupper med nya metoder. Kulturrådets bidrag är borttaget sedan december 2018, men vi försöker spinna vidare på de lyckade projekt som dragits i gång och starta nya i samma anda.

Fiol i grupp på Njupkärrs skola
Elever som vill spela fiol i grupp, får möjlighet till det under den tid de är på fritids. Projektet startades 2016 och är väldigt uppskattat. Erbjudandet gick ut till årskurs 1 och 2. Intresset var så stort, att vi blev tvungna att lotta ut platserna. Med ca 10 barn per grupp, erbjuder vi 2 grupper. Allt är avgiftsfritt och de får låna instrument. Barnen får lära sig grunderna i fiolspel och det finns även inslag av sång samt rörelse. Varje termin brukar avslutas med ett litet uppträdande för de andra barnen på fritids. Lärarna som leder grupperna är Alva Granström och Hans Wallqvist.

Blåsinstrument i grupp på Bergfotens skola
Eftersom fiol i grupp på Njupkärrs skola fungerar så bra, har vi sedan 2 år tillbaka provat samma sak med blåsinstrument på Bergfotens skolas fritids. Lärarna som leder grupperna heter Mikael Renliden samt Carina Hedberg och även detta har fallit väl ut och är mycket omtyckt.

Musiklek på särskolans fritids i Stimmets skola
Efter de två ovannämnda projekten i Njupkärr och Bergfoten, har vi gått vidare och försökt nå ut till barn med funktionshinder. Musiklek på särskolans fritids i Stimmets skola är fortfarande under utveckling. Att vi kommer till deras lokaler är helt avgörande för att vi ska nå den här målgruppen och det känns jätteroligt att vi hittat en form för det. Det är Niclas Arn och Mikael Renliden som undervisar i musikleken.

Workshops på Bergfotens fritidsgård för funktionshindrade
Bergfotens fritidsgård är för äldre elever med funktionshinder från 13 år. Där gör vi besök under lovdagar med workshops i musik. Vi finns även där andra tillfällen när det finns plats och utrymme för oss att bidra med musikverksamhet. Niclas Arn och Rickard Gustafsson genomför våra workshops.

Teaterundervisning för nyanlända på Tyresö gymnasium
Sedan tre år tillbaka har vi teaterundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Undervisningen sker i grupp på runt 20 elever. Målet är en föreställning och att både elevernas modersmål och svenska språket ska användas i undervisningen. Det är en mycket spännande, rolig och meningsfull satsning. Dana Marouf är lärare och leder projektet.

Slagverk för nyanlända och slagverk för tjejer
Under 2018-2019 har vi haft och har nyskapande workshops samt kortkurser för att på olika sätt nå de nyanlända eller göra riktade insatser för att stimulera tjejer att välja trummor. Lyckad satsning med Anders Scherp och Anders Olsson som lärare.

Öppen dansverksamhet
Det här läsåret har vi utökat med öppen dansverksamhet på lördagar. Målet är att få barn och ungdomar till kulturskolans lokaler, utan föranmälan. Där får de helt gratis upptäcka hur kul det är att dansa. Har man lust kommer man tillbaka och provar veckan därpå.

Regionalt projekt - NTV orkestern med Nacka, Tyresö och Värmdö
Sedan två år tillbaka träffas blås och slagverkselever från tre kommuner, ett par tillfällen per år. De spelar tillsammans, övar in en repertoar och avslutar med en magnifik konsert. Orkestern består av ca 100 barn med olika färdighetsnivåer och olika åldrar. Vi hoppas på det här sättet att våra elever ska utvecklas tillsammans med andra barn, få förebilder att se upp till och musikaliska upplevelser som ger mervärde och lust att fortsätta spela.

Slutligen kan nämnas att vår bildkurs för barn med autism startade som projekt, men är nu permanent. Vi drog även igång musikproduktionen med kortkurser genom kulturrådets bidrag och har genom det också fått fart på den verksamheten. Kika in på den här sidan igen. Den kommer uppdateras med såväl reportage från projekt, som information om nya verksamheter.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 7 januari 2020

Hitta på sidan