Sång (från 7 år)

Den som väljer rösten som sitt instrument får sjunga visor, musikalmelodier, klassiska sånger, rock, pop och mycket annat.

Sång för nybörjare

Barn 7–9 år erbjuds nybörjarsång i grupper om cirka 15 elever. Kursen innehåller bland annat en lekfull inlärning av grundläggande sångteknik, sång tillsammans med andra och sång inför publik.

Boka kurs

Tre pojkar sjunger i mikrofon under en sånglektion på Tyresö kulturskola.

Sångundervisning i liten grupp

Barn 10–12 år erbjuds sångundervisning i grupper om cirka 5 elever. Kursen innehåller bland annat grundläggande sång- och andningsteknik, gehörs- och notkunskap och inlärning av solosångsrepertoar från olika genrer.

Boka kurs

Enskild undervisning för tonåringar

Ungdomar från 13 år erbjuds sångundervisning enskilt. Kursen innehåller bland annat: Avancerad sång- och andningsteknik, gehörs- och notkunskap, instudering av sångrepertoar från olika genrer med möjlighet till genrespecialisering, utveckling av den musikaliska uttrycksförmågan och framträdande inför publik.

Boka kurs

Den individinriktade sångundervisningen startar senare än andra musikämnen eftersom ungdomarnas röstorgan inte är färdigutvecklade förrän de blivit något äldre. Därför får sångeleverna gå kvar i kulturskolan till och med höstterminen det år de fyller 22 år.

OBS! Man får inte gå på både enskild sångundervisning och annat instrument samtidigt i kulturskolan, man måste välja antingen sång eller annat instrument.

Lärare
Anna Ekman (föräldraledig HT 18 - VT 19), Anne Aaltonen Samuelson och Johanna Wada (vikarie HT 18 - VT 19) och Johan Wållberg.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Upp