Ämnesplan: Bild och form för barn med autism

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

Ämnesplan: Bild och form för barn med autism

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Hantverk och teknik

Prova två- och tredimensionella tekniker

Få förståelse för olika material.

Utveckla teknik och materialanvändning.

Arbeta i större format

Uttryck och interpretation

Träna på bild- och formspråk genom att göra egna bilder och tredimensionella objekt. Använda konstbilder och andra bilder som utgångspunkt för eget skapande

Få kännedom om och prova olika genres och uttryck.

Improvisation och eget
skapande

Arbeta med egna idéer både enskilt och i grupp. Experimentera med olika material.

Våga ta utmaningar, övervinna motstånd och prova nya sätt att arbeta på

Kommunikation och
interaktion

Utbyte kring egna och andras idéer och skapande

Göra uppgifter tillsammans och utveckla samspel kring skapande

Presentation och
framträdande

Visa verk på elevutställning.


Visa sina verk i olika sammanhang.


Ämnesorientering och teori

Materialkunskap. Se olika typer av konst

Ökad förståelse för olika konstuttryck

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Hitta på sidan