Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Yrkesintroduktion

Saknar du behörighet till ett nationellt yrkesprogram och vill gå en yrkesinriktad utbildning? Är ditt mål att du vill komma ut i arbete så snart som möjligt? På yrkesintroduktionsprogrammet har du chans att utforma dina studier efter ditt intresseområde och utifrån dina förutsättningar!

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning där varje elev har en individuell studieplan anpassad efter elevens förutsättningar och mål.

Målet på yrkesintroduktionsprogrammet är att du lättare ska kunna etablera dig på arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller arbetsförlagt lärande
(APL) eller praktik samt undervisning i kärnämnen som du saknar från grundskolan.

Två olika sätt att läsa programmet

Tyresö gymnasium har i flera år haft yrkesintroduktionsprogrammet där eleverna läser en egen studieplan och går tillsammans med eleverna som läser det nationella yrkesprogrammet.

Hösten 2017 startade Tyresö gymnasium även en yrkesintroduktionsklass där alla elever läser teoretiska ämnen från grundskolan tillsammans (främst svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska) men läser yrkeskurser på respektive yrkesprogram.

I yrkesintroduktionsklassen har ämneslärare och yrkeslärare ett nära samarbete där teoretiska kurser syftar till att stötta eleven mot anställningsbarhet.

Yrkesintroduktion finns kopplat till flera av våra program, bland andra bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och hantverksprogrammet.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Upp