Yrkesintroduktion

Saknar du behörighet till ett nationellt yrkesprogram och vill gå en yrkesinriktad utbildning? Är ditt mål att du vill komma ut i arbete så snart som möjligt? På yrkesintroduktionsprogrammet har du chans att utforma dina studier efter ditt intresseområde och utifrån dina förutsättningar!

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning där varje elev har en individuell studieplan anpassad efter elevens förutsättningar och mål. Målet på yrkesintroduktionsprogrammet är att du lättare ska kunna etablera dig på arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller arbetsförlagt lärande (APL).

Ett annat sätt att läsa programmet

Tyresö gymnasium har yrkesintroduktionsprogrammet där alla eleverna läser yrkeskurser på respektive yrkesprogram samt kursen idrott 1 och vid behov även svenska som andraspråk 1.
De går tillsammans med de övriga eleverna som läser det nationella yrkesprogrammet när de läser dessa kurser. Målet med utbildningen är att genom den utökade APL-tiden bli anställningsbar inom det yrke som utbildningen syftar till.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 24 november 2023