Individuella programmet

Vänder sig till elever som tidigare har gått i särskolans grundutbildning, och som bedöms inte klara målen i ett nationellt program inom gymnasiesärskolan.

De ämnesområden som ingår i det individuella programmet är:

 • Hem och konsumentkunskap
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Estetisk verksamhet

Vi på Tyresö gymnasium erbjuder även:

 • Bad i en rehabiliteringsbassäng
 • Ridning
 • Taktil stimulering

Vi arbetar med fokus på elevens funktionella förmåga i förhållande till den miljö och verklighet de lever i. Med rätt pedagogik, hjälpmedel och ändamålsenliga lokaler kan våra elever lättare få kontroll över sin tillvaro.

Stöd och positiv förstärkning

Våra mål är att ge eleverna de rätta verktygen att förstå och samverka med omvärlden. För att nå dit:

 • utvecklar vi varje elevs individuella kommunikation såväl verbalt som icke-verbalt med till exempel bilder och tecken
 • använder vi oss av scheman/bilder för att tydliggöra vad som ska hända antingen under dagen eller i en speciell situation ger eleverna verktyg till att lösa svåra situationer eller konflikter
 • vi arbetar med att ge positiv förstärkning, verbalt eller med andra belöningar
 • datorer och andra tekniska hjälpmedel används i den dagliga undervisningen.

Individuella programmet har hälsoprofil

Vi på Individuella programmet har valt att ha en hälsoinriktad profil. Vi vill få in glädjen till rörelse naturligt i elevernas vardag samt ge en ökad förståelse för att hälsa är en helhet med mat, motion och sömn.

Målet är att eleverna ska röra på sig varje dag samt utveckla sin kunskap kring betydelsen av hälsa för vårt välmående.

Syftet är att utveckla motorik, koordination, styrka, kondition och kroppsuppfattning. Detta i sin tur leder till piggare elever med ökat välmående och en bättre inlärningsförmåga.

Alla har möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och vi erbjuder fysisk aktivitet i form av; simning, ridning, idrott, röris-gympa, yoga, promenader med eller utan stavar och taktil massage. På elevernas schema erbjuder vi kortare rörelsepauser varje dag och har hälsa som ämne en dag i veckan.

Vi vill ge eleverna förutsättningar till ett aktivt och hälsosamt liv vilket leder till en positivare självbild. Det ska vara roligt att röra på sig!

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 27 juni 2018