Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program på gymnasiesärskolan. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation.

Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Tillsyn över och skötsel av lokaler och anläggningar kan till exempel innebära lokalvård, återvinning av material. Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet.

Utvecklar elevernas kunskaper

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om:

  • Lagar och bestämmelser inom yrkesområdet samt hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.
  • Arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa.
  • Hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden.
  • Arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.
Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 3 december 2019