Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som tidigare har gått i grundsärskolan. Behöver du studera med extra stöd och i ett lugnare tempo på gymnasiet? Vill du samtidigt förbereda dig för ett arbetsliv inom fastighetsskötsel, bygge, hälsa och omvårdnad? Då är vi rätt för dig!

Våra program

Inom de nationella programmen studerar du teoretiska och praktiska ämnen som du har användning för i arbetslivet. I programmet fastighet, anläggning och byggnation lär du dig bland annat att ta hand om och underhålla fastigheter och anläggningar, både inom- och utomhus. Väljer du istället programmet hälsa, vård och omsorg kanske din framtida arbetsplats blir inom barnomsorgen eller äldrevården.

Vi har också ett individuellt program med studier anpassade efter varje elevs behov. Hos oss studerar du i fyra år och vi följer gymnasiesärskolans läroplan.

Här kan du läsa mer om våra inriktningar:

Fastighet, anläggning och byggnation

Hälsa, vård och omsorg

Individuellt program

Studiero i trygg miljö

Vi utgår från dina förutsättningar och sätter upp individuella och realistiska mål för studierna. Vår miljö är lugn och stödjande. Vår ambition är att förbereda dig för vuxen- och samhällslivet och samtidigt stärka din självkänsla och identitet.

Lärande på arbetsplatser

Oavsett vilket av våra nationella program du väljer kommer du att praktisera dina kunskaper på arbetsplatser minst 22 veckor av din utbildning - vilket kan leda vidare till det första jobbet efter gymnasiet. Vi har ett nära samarbete med lokala fastighetsbolag samt verksamheter inom äldre- och barnomsorg. På arbetsplatsen har varje elev en handledare som hjälper eleven att utvecklas inom sitt arbetsområde. Följer du ett individuellt program ingår praktik inom daglig verksamhet som passar dig.

Friskvård

På våra program är friskvård och hälsa viktiga inslag. Ridning, simträning, yoga, massage, stavgång och skogspromenader är exempel på vad vi erbjuder på det individuella programmet. Två gånger om året har nationella programmen uppskattade hälso- och kulturveckor för både kropp och själ!

 

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 23 februari 2021