18 september 2023

Hela Sverige och Tyresö gymnasium plockar skräp!

Den 16 september arrangerade organisationen Håll Sverige rent en kampanj ”Hela Sverige plockar skräp” och Tyresö gymnasiums cirka 400 elever och personal var anmälda. Målet var att få fler som inte skräpar ner!

Ett annat syfte var att väcka intresse bland eleverna för att jobba med hållbarhet och de globala målen, enligt Agenda 2030 på Tyresö gymnasium. Förhoppningen är att vi till vårterminen kan få Skolverkets pris ”Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling”. För att få utmärkelsen måste man uppfylla vissa kriterier som till exempel att den pedagogiska personalen på skolan tillsammans med eleverna planerar, genomför, följer upp och utvecklar lärandet för hållbar utveckling och medvetenhet kring Agenda 2030. Ett annat kriterium är också att samverka med det omgivande samhället eller med andra skolor eller organisationer, så som vi gjort nu när vi varit med i kampanjen ”Håll Sverige rent”.

Nästa steg på Tyresö gymnasium är att eleverna får ta del av en utställning i skolans bibliotek samt gå en digital tipsrunda. Att röra på sig har stora fördelar för måendet och vi jobbar parallellt med hälsa och hållbarhet på skolan. I samband med den digitala tipsrundan har eleverna möjlighet att ge förslag på hur de vill jobba med hållbarhet på Tyresö gymnasium. De tre bästa förslagen ska röstas fram av skolrådet för att sedan presenteras på skolans läroplattform, Vklass.

Till våra elever som deltog i skräpplockningen: Tack för att du räddar världen på skoltid!

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 18 september 2023