Höga betyg för Tyresö gymnasium i årets elevenkät

Årets elevenkät som Storsthlm genomfört visar att Tyresö gymnasium ytterligare förbättrat sina resultat och nu hamnar över länssnittet på nästan alla målområden. Nöjdast är eleverna med sina lärare.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-forskola-och-skola/forskola-och-skola/2022-05-13-hoga-betyg-for-tyreso-gymnasium-i-arets-elevenkat.html