3 av konstnärerna som utsmyckade Tyresö gymnasium på besök efter 40 år

Vårt gymnasium är fyllt med konst och flera av verken har ovanliga tekniker.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-forskola-och-skola/forskola-och-skola/2022-04-12-konstnarer-aterser-sina-verk-pa-tyreso-gymnasium-efter-40-ar.html