12 maj 2021

Undervisning vecka 20 och 21

Teaching at Tyresö gymnasium week 20 and 21

Under vecka 20 och 21 kommer nationella yrkesprogram på Tyresö gymnasium ha kvar samma fördelning av när- och fjärrundervisning som under vecka 19. Varje elev är som utgångspunkt på skolan två dagar per vecka. Studion fortsätter som tidigare och elever med extra behov av närundervisning kommer att kallas in av lärare. Elever som är på APL fortsätter att vara på APL.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen kommer att vara på plats alla dagar. Ett fåtal elever inom introduktionsprogrammen kommer ha fortsatt delvis fjärrundervisning. Respektive mentor kommer att informera berörda elever om eventuella förändringar. Studion fortsätter som tidigare.

Med rådande smittläge är det svårt att uttala sig om en längre tidsperiod och vi uppdaterar er fortlöpande.

 

The national vocational programs on Tyresö gymnasium will, during weeks 20 and 21, follow the same distribution of teaching at school and by distance, as during week 19. Every student will as a starting point be in school, two times a week. Studion will continue as before and students with a further need for lessons at school, will be notified by their teachers. Students that have APL will continue to have APL.

Gymnasiesärskolan and introduktionsprogrammen will continue to have lessons at school, every day. A few students within introduktionsprogrammen, will continue to partly have lessons by distance. The mentor for each student it may concern, will inform them accordingly. Studion will continue as before.

It is difficult to make an assessment for a longer period with the spread of the virus being as it is. We will therefore update the information continuously.


Vänlig hälsning
Lena Beskow
Rektor
Tyresö gymnasium

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Upp