13 april 2021

Undervisning vecka 16 och 17

Under vecka 16 och 17 kommer Tyresö gymnasium ha kvar samma fördelning av när –och fjärrundervisning som under vecka 15.

Varje elev är som utgångspunkt på skolan två dagar per vecka.

Gymnasiesärskolan och Språkintroduktion kommer dock fortsatt att vara på plats alla dagar och Studion fortsätter som tidigare. Elever med extra behov av närundervisning kommer att kallas in av lärare. Elever som är på APL fortsätter att vara på APL.

Med rådande smittläge är det svårt att uttala sig om en längre tidsperiod. Vi uppdaterar er fortlöpande och hoppas att ni trots rådande pandemi har en fin vår.

During weeks 16 and 17, Tyresö gymnasium will follow the same distribution of teaching as during week 15. Every student will as a starting point be in school, two times a week. Gymnasiesärskolan and Språkintroduktion will continue to have lessons at school, every day and Studion will follow the same structure as before. Students with a further need for lessons at school, will be notified by their teachers. Students that have APL will continue to have APL.

It is difficult to make an assessment for a longer period with the spread of the virus being as it is. We will update the information continuously and hope for a pleasant spring, in spite of the current pandemic.

Lena Beskow, Rektor, Tyresö gymnasium

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 14 april 2021
Upp