25 mars 2021

Information om undervisningen

Rekommendationen att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av distansundervisning och närundervisning upphör den 2 april.

Huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

De närmaste dagarna kommer det beslutas om Stockholmsregionen kommer ha en gemensam linje i frågan och hur vår huvudman beslutar.

Jag kommer att återkomma så snart vi har besked.

The recommendations concerning teaching both by distance and at school, ends on 2 April. School boards still have the possibility to decide on the matter, if they deem it necessary and on the basis of local circumstances.

Definite decisions whether the Stockholm region will follow a common approach on the matter and how Tyresö kommun will decide to do, will be taken the following days.

Vänligen
Lena Beskow, Rektor Tyresö gymnasium

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Upp