12 mars 2021

Undervisning på Tyresö gymnasium vecka 11 till vecka 13

Teaching at Tyresö gymnasium week 11 to 13

Tyresö gymnasium kommer under veckorna 11-13 att bedriva undervisningen delvis som fjärrundervisning och delvis närundervisning, med samma upplägg som innan sportlovet.

Beslutet grundar sig både på de nationella rekommendationerna och på beslut fattade av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Som tidigare kan beslutet komma att ändras om smittsituationen i samhället förändras.

Eleverna på språkintroduktion kommer att ha 100% närundervisning och för övriga elever på gymnasiet kommer tiden med närundervisning vara 40%, med några undantag. Studion kommer att vara öppen för de elever som är anmälda till den. Elever som är på APL fortsätter att vara på APL. Gymnasiesärskolan fortsätter att vara öppen som tidigare.

 

Tyresö gymnasium will during the forthcoming weeks be performing teaching, partly in school and partly by distance, in the same way as before the sports break. The decision is based both on national recommendations and on decisions made by gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Just like before, the decision could of course be altered if the infection spread circumstances in public life change.

Students in Språkintroduktionen will at a hundred percent level attend teaching at school and for the remaining students of Tyresö gymnasium, the teaching at school will be at a forty percent level, with some exceptions. Studion will be open for the students that are listed to be there. Students that have APL will continue to do so. Gymnasiesärskolan will continue to be open as before.

Vänliga hälsningar

Rektor Lena

lena.beskow@tyreso.se

070-488 90 58

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Upp