26 februari 2021

Fjärrundervisning på gymnasiet vecka 10

Teaching by distance in Tyresö gymnasium, during week 10

Med anledning av nya regionala rekommendationer kommer all undervisning för elever på Tyresö gymnasium att bedrivas som fjärrundervisning under vecka 10.

Under sportlovet vecka 9 är det många som träffar släkt och vänner utanför det närmaste hushållet. Regionens smittskyddsläkare, i samråd med Folkhälsomyndigheten, har därför rekommenderat denna åtgärd för att bryta eventuella smittkedjor.

Detta innebär alltså att ingen undervisning sker på plats i skolans lokaler under vecka 10.

Gymnasiesärskolan är dock undantagen rekommendationen och kommer att vara på plats på gymnasiesärskolan som vanligt.

I samband med fjärrundervisningen vecka 10 finns möjlighet att hämta matlåda för elever som inte är på skolan. Detta gäller inte elever som är på APL eller lärlingselever utan enbart elever som har fjärrundervisning. Se separat meddelande här i Vklass om hur man anmäler sig till matlåda.

Än en gång tack till elever, personal och vårdnadshavare för gott samarbete och lösningsorienterat synsätt under pågående pandemi.

 

In response to the new regional recommendations, all teaching in Tyresö gymnasium, during week 10, will be done by distance.

During the week 9 sports break, many of us meet friends and family outside our closest household. The regional infection control doctors, in consultation with Folkhälsomyndigheten, have therefore recommended this measure in order to break possible chains of transmission.

This means that no teaching will be done in school, during week 10.

Gymnasiesärskolan is exempted from this measure and will subsequently have lessons at gymnasiesärskolan, as usual.

In connection to the teaching by distance measure of week 10, students that will not be having lessons at school will have the possibility to pick up lunch boxes. This applies for students that will have teaching by distance and not those that are having their APL or apprentice students. For information about how to sign up for lunch boxes, look for separate message in Vklass.

I would like to once again thank the students, staff and legal guardians for good cooperation and solution-oriented approach during this ongoing pandemic.


Vänlig hälsning
Lena Beskow
Rektor

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 26 februari 2021
Upp