22 januari 2021

Ökad närundervisning på Tyresö gymnasium från 27 januari

Tyresö gymnasium kommer att fortsätta bedriva fjärrundervisning, i ett första skede fram till och med vecka 8. Men andelen närundervisning kommer att öka.

Beslutet grundar sig både på de nationella rekommendationerna som presenterades i går och på beslut fattade av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Beslutet innebär att eleverna på språkintroduktion kommer att ha 100% närundervisning och för övriga elever på gymnasiet kommer tiden med närundervisning att öka. Elever som är på APL fortsätter att vara på APL. Gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet utan fortsätter att vara öppen som tidigare.

Beslutet från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gäller från den 25/1 men förändringarna kommer att träda i kraft fr om den 27/1. Detta för att mentorerna ska ha möjlighet att kommunicera justerade tider för närundervisning med sina mentorselever.

Lena Beskow, rektor, Tyresö gymnasium

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 22 januari 2021
Upp