03 november 2020

Övergång till delvis fjärrundervisning 6 nov

Eftersom det nu råder striktare restriktioner i Stockholmsområdet för att minska smittspridningen av Covid-19 så kommer undervisningen på Tyresö gymnasium därför att delvis ske som fjärrundervisning. Vi kommer att ha både skolförlagd undervisning och digital undervisning från och med fredag 6 november fram till 19 november. Perioden med delvis fjärrundervisning kan komma att förlängas.

Den första dagen för fjärrundervisning är alltså fredag den 6 november. Under perioden fram till 19 november kommer varje elev ha en dag per vecka när undervisning sker skolförlagt. Eleverna får information av respektive mentor vilken dag som gäller för var och en. Elev som saknar dator att låna hem eller inte har tillgång till internet hemma behöver kontakta sin mentor angående detta snarast möjligt.

Lunch kommer att serveras i skolmatsalen den dag man är i skolan, för övriga dagar kommer det att läggas ut erbjudande i Vklass om att anmäla sig för matlåda.

Idrottslektioner kommer oavsett om de sker i skolan eller ej att vara teoretiska. Eleverna ska inte byta om och kommer inte att kunna duscha i skolan.

Stödfunktioner som elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen kommer att arbeta delvis hemifrån. De nås som vanligt via mejl och telefon.

Vänlig hälsning

Lena Beskow

Rektor

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 3 november 2020
Upp