25 mars 2019

Förändrat programutbud på gymnasiet

På grund av för få sökande kommer bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium fasas ut med början av läsåret 2019/2020. Det beslutades på gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 21 mars. Programmets nuvarande elever i årskurs 1 och 2 fullföljer sin utbildning och påverkas inte av beslutet.

Efter gymnasievalets första sökomgång står det klart att Tyresö gymnasium generellt sett har fler sökande än förra året.

Dock gäller det inte bygg- och anläggningsprogrammets båda inriktningar husbyggnad och måleri som under flera år kämpat med vikande söktryck. Antalet elever är nu nere på så låga nivåer att det skapar stora utmaningar att driva utbildningen vidare, både ekonomiskt och pedagogiskt. Därför är det inte motiverat att ha kvar bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasiets programutbud, särskilt med tanke på kommunens ekonomiska situation och vikten av en långsiktigt hållbar ekonomi.

Förvaltningen ser över möjligheten att istället satsa mer på de övriga, mer eftersökta utbildningarna.

De fåtal elever som sökte bygg- och anläggningsprogrammet till hösten informeras om att de kan göra ett nytt val i andra sökomgången.

Läs mer om beslutet i protokollet från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde.

Gymnasie- och vuxenutbildningens protokoll 21 mars 2019 - länk till Insynlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Upp