Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här
02 juli 2018

Skolinspektionen ger grönt ljus för gymnasiet

Skolinspektionens granskning av Tyresö gymnasium är nu klar. I beslutet framgår att skolan uppfyller de lagar och regler som gäller för verksamheten.

- Vi är glada för det positiva beskedet, säger rektor Lena Beskow. Det visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat.

I Skolinspektionens beslut står det att de inte funnit några brister: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende gymnasieskolan i Tyresö kommun.”

Skolinspektionen har regelbunden tillsyn av alla skolor. Syftet är att bidra till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Upp