02 juli 2018

Skolinspektionen ger grönt ljus för gymnasiet

Skolinspektionens granskning av Tyresö gymnasium är nu klar. I beslutet framgår att skolan uppfyller de lagar och regler som gäller för verksamheten.

- Vi är glada för det positiva beskedet, säger rektor Lena Beskow. Det visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat.

I Skolinspektionens beslut står det att de inte funnit några brister: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende gymnasieskolan i Tyresö kommun.”

Skolinspektionen har regelbunden tillsyn av alla skolor. Syftet är att bidra till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Upp