Hitta på sidan

Hitta på sidan - en innehållsförteckning.

Arbeta och studera

På C3L erbjuder vi både dag-, kvälls- och distanskurser.

Att studera på komvux

Du kan läsa på komvux från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Du kan komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.

Att studera i annan kommun

Ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå i en annan kommun ska lämnas till din hemkommuns vuxenutbildning (C3L). Du använder den ansökningsblankett som finns hos kommunen du vill studera i. Hemkommunen sänder ansökan vidare till den kommun du vill studera i. Till ansökan kommer det att fogas ett yttrande där det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den utbildning du sökt. Fr.o.m. att C3L tagit emot en ansökan är handläggningstiden upp till två veckor. Ansökan skickas till:

C3L/Tyresö komvux
Att: Rektor på C3L
Farmarstigen 7
135 36 Tyresö

Att ta med barn till skolan

På C3L har vi en policy som innebär att man inte tar med sina barn till skolan utom vid tillfälliga besök. Detta p.g.a. att det är störande på lektioner och i allmänna utrymmen, samt att barnen kan smitta om de är sjuka.

CSN

Hos CSN hittar du information om lån och bidrag för olika studier.

Distansstudier

På C3L kan du läsa distanskurser med 25% studietakt (20 veckor) och vissa kurser även med 50% studietakt (10 veckor). Prov i kurserna skrivs på C3L. Du kan inte läsa distanskurser på C3L över sommaruppehållet. Du måste komma på ev. uppstartsmöte eller höra av dig till läraren senast dagen för kursstart för att behålla din plats i kursen.

Sidan publicerad av: Malin Warne
Senast uppdaterad: 28 januari 2022