Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, pågår bygge av ny skola och kringliggande infrastruktur. En nytt vård- och omsorgsboende är precis färdigbyggt. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola klar 2021

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021.

Uppdragsgivare: Tyresö kommuns barn- och utbildningsförvaltning.
Byggaktör: Tyresö kommuns projektavdelning
Entreprenör: NCC

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekytor i förgrunden. Vy från Fornuddsparken.

Visionsbild för nya skolan sett från parken

Entré till Fornuddens nya skola. Vy från Gärdesvägen.

Visionsbild för nya skolan sett från Gärdesvägen

Aktuellt på bygget av den nya skolan vecka 46-49

Ny skola i Fornudden

Byggnation av ny skola i Fornudden. Bild tagen i november 2020. Klicka på bilden för att förstora den.

Skolbyggnaden

I skolbyggnaden är montering av storkök/tillagningskök är i det närmaste klart. Det pågår nu montage av fast inredning så som bänkskåp, överskåp och fönsterbänkar.

Fast inredning i klassrum

Fast inredning i klassrum

Inifrån nya matsalen

Nya matsalen

Utvändiga skärmtak och solskydd monteras, samt gradängtrappan.

I både skolbyggnaden och sporthallen pågår arbete med montage av undertak. Innerdörrar, trä- och stålglaspartier monteras med efterföljande listarbeten.

Sporthallen

Gipsarbeten pågår i sporthallen, samt målning och golvläggning. Det arbetas med att sätta upp mellanväggar och installera el, ventilation och rör. Montaget av väggpaneler i hallen är i det närmsta klart.

Inifrån nya sporthallen

Utvändigt

På skolgården monteras lekutrustning, det görs plattläggning och förberedelse för planteringsytor.

Pågående montage av lekredskap på skolgården

Lekutrustning börjar komma på plats

För vägbyggnationen längs en del av Gärdesvägen har första lagret asfalt kommit på plats. Nu fortsätter finplanering med plattytor mm.

Hur påverkar det allmänheten?

Vi är inne i en något lugnare fas gällande transporter men vartefter finplaneringen av skolgården tar fart kommer transporterna att öka bitvis. Vidare kommer leveranser av fast inredning till skolan att komma igång i närtid.

Tänk på!

Vi har precis ställt om till vintertid och det blir snabbt mörkt på eftermiddagarna. Vi uppmanar därför alla som rör sig i området att bära reflex. Då ser vi er mycket lättare!

Projektledare i Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Louise Bergman
louise.bergman@tyreso.se

Utbyggnad av Gärdesvägen

Kommunen arbetar med infrastrukturen runt den nya skolan och äldreboendet. Sommaren 2020 startade byggnation av Gärdesvägen, ett arbete som kommer att pågå året ut. Det innebär att Gärdesvägen knyts ihop med Kumla allé och den del som tidigare varit gång- och cykelbana kommer att bli en enkelriktad väg för all sorts trafik. Framför skolan kommer det att finnas en så kallad drop zon, där elever som får skjuts till skolan kan lämnas av.

Bygget påbörjas vid korsningen Gärdesvägen/Kumla allé, vilket kan påverka trafiken en aning. I höjd med korsningen kommer gångtrafiken att omdirigeras till andra sidan Kumla allé, mot Ängsvägen.

Nästa steg är att bygga om Gärdesvägen framför Trollängen, samt upp till korsningen med Fornuddsvägen. Denna etapp planeras starta i januari 2021 och pågå till juni 2021.

Vit byggnad i tre våningar med gröna tak

Boendet i september 2020

Villa Fornudden färdigbyggt

Det nya vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden står nu färdigt, granne med den befintliga Fornuddens skola. Boendet har 60 boendeplatser, varav Tyresö kommun har upphandlat 40 platser. Boendet ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet drivs i regi av Vardaga.

Vanliga frågor

Utvecklingen av Fornudden är ett projekt som berör många. Under det informationsmöte som hölls i april 2019 och under projektets gång har det kommit in många frågor. Du hittar svaren på dem här:

Frågor och svar om utvecklingen av Fornudden

Upprustning av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Efter att den nya skolan är klar kommer vi att rusta upp den norra delen av parken, söder om skolan.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 25 november 2020
Upp