Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, pågår nu bygge av ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården låg tidigare. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021.

Uppdragsgivare: Tyresö kommuns barn- och utbildningsförvaltning.
Byggaktör: Tyresö kommuns projektavdelning
Entreprenör: NCC

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekytor i förgrunden. Vy från Fornuddsparken.

Visionsbild för nya skolan sett från parken

Entré till Fornuddens nya skola. Vy från Gärdesvägen.

Visionsbild för nya skolan sett från Gärdesvägen

Aktuellt på bygget av den nya skolan vecka 25-33

Ny skola i Fornudden

Byggnation av ny skola i Fornudden. Bild tagen i juli 2020. Klicka på bilden för att förstora den.

Byggsemestern påbörjas vecka 28 och avslutas vecka 31, men Fornuddens skolbygge kommer inte att stänga under sommaren. Utvändig markplanering och lekutrustning kommer preliminärt att ta paus under vecka 28 till 30. Under semesterperioden kommer golvläggning att pågå, VVS-arbeten samt ventilationsarbeten.

Hur påverkar det allmänheten?

Under semesterperioden kommer avsevärt färre transporter att anlända till byggplatsen.

Vad händer på längre sikt?

På längre sikt kommer ett vägprojekt att starta från Kumla allé till Gärdesvägen, det blir vägen som ska mata skolan med transporter. 

Annat som kan vara bra att känna till:

Vi uppmanar alla att köra försiktigt kring arbetsplatserna och nuvarande skolan samt att följa de hastighetsbegränsningar som finns i området. Tillsammans kan vi skapa en god trafikmiljö för alla som rör sig i området.

Projektledare i Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Louise Bergman
louise.bergman@tyreso.se

Villa Fornudden – nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Situationsplan för nya äldreboendet. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

Där Fornuddens skola ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende som heter Villa Fornudden byggas, med 60 boendeplatser. Det ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet kommer att drivas i regi av Vardaga. Planen är att boendet ska stå klart hösten 2020.

Uppdragsgivare: Vardaga
Byggaktör: Vectura
Entreprenör: TL Bygg

Se kvalitetsprogrammet för vård- och omsorgsboendet

Vit byggnad i tre våningar. Entré med glaspartier och tak.

Visionsbild för entrén till nya äldreboendet

Sammankopplade byggnader i tre våningar med balkonger och gröna trapphus.

Visionsbild för nya äldreboendet

Aktuellt på bygget av vård- och omsorgsboendet

Vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden

Byggnation av Villa Fornudden. Bild tagen i juli 2020. Klicka på bilden för att förstora den.

Bygget av vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden är i det närmaste klart. En del finplaneringsarbeten görs under sommaren längs Fornuddsvägen. De sista fasadarbetena är i slutskedet, likaså alla andra yttre arbeten. De kommer att vara helt klara en bit in i juli. Alla invändiga arbeten ska däremot vara avslutade redan lagom till slutbesiktningen i slutet av vecka 26. De flesta transporter har avtagit då allt nu mer eller mindre.

Ambea/Vardaga kommer att få tillträde till fastigheten den 17 augusti, och troligtvis börjar de första boende flytta in i månadsskiftet augusti/september.

Arbete med vägar

Kommunen kommer i samband med byggena att arbeta med infrastrukturen runt den nya skolan och äldreboendet.

Utbyggnad av Gärdesvägen

Sommaren 2020 startar byggnation av Gärdesvägen, ett arbete som kommer att pågå året ut. Det innebär att Gärdesvägen knyts ihop med Kumla allé och den del som tidigare varit gång- och cykelbana kommer att bli en enkelriktad väg för all sorts trafik. Framför skolan kommer det att finnas en så kallad drop zon, där elever som får skjuts till skolan kan lämnas av.

Bygget påbörjas vid korsningen Gärdesvägen/Kumla allé, vilket kan påverka trafiken en aning. I höjd med korsningen kommer gångtrafiken att omdirigeras till andra sidan Kumla allé, mot Ängsvägen.

Höjning gav Fornuddsvägen inom kort

Under sommaren 2020 planeras även arbete med att höja en bit av Fornuddsvägen framför det nya vård-och omsorgsboendet. Detta kommer att ge begränsad framkomlighet under en period, men vägen kommer inte att stängas av.

Trafikplan för entreprenören TL bygg

Trafikflöde. Klicka för större bild.

Lastbilstrafik till och från byggena

Villa Fornudden

Transporterna till äldreboendet Villa Fornudden ska i första hand följa busslinjen (se rosa linje på karta). Vissa transporter åker medurs och andra moturs, det beror på hur och var dom ska köra in på byggområdet. Vissa transporter åker Fornuddsvägen till bygget för att sedan åka tillbaka längs Fornuddsvägen efter att ha vänt inne på bygget. Detta för att inte åka förbi skolan i onödan.

Entreprenören lägger stort fokus på säkerheten vid Fornuddsvägen. De har arbetat med tydlig skyltning för transporterna och en lossningsplats inom inhägnaderna, så att det ska vara tryggt för bil-, cykel- och gångtrafikanter kring arbetsplatsen.

Fornuddens nya skola

De flesta av transporterna till bygget av den nya skolan görs via Kumla allé, Gärdesvägen och vidare norrut på Fornuddsvägen. De passerar alltså inte den nuvarande skolan.

För att öka trafiksäkerheten på Fornuddsvägen kommer NCC att flytta in den grind som leder från skolbygget ut mot Fornuddsvägen så att det blir en så kallad stoppzon innan bilar kör ut från bygget.

Så här påverkas skolverksamheten under byggtiden

Det mesta av skolans undervisning och fritidshemmets aktiviteter kommer att pågå som vanligt under byggtiden. Skolan har tät kontakt med byggaktören för äldreboendet för att underlätta för skolans verksamhet. Skolan kommer ha kvar sin skolgård under byggtiden, men delar av grusplanen har spärrats av för att nyttjas vid bygget av äldreboendet.

Under byggtiden finns skolans kök och matsal i en särskild paviljongsbyggnad som nu står uppställd vid fotbollsplanen i parken. Paviljongen är utrustad med ett mottagningskök. En del av maten tillagas på plats, medan annat levereras färdigt från annat tillagningskök. Ovanpå matsalspaviljongen finns det två klassrum. Paviljongen rymmer även omklädningsrum för idrott.

Med start vecka 45 och ända fram till påsklovet kommer eleverna i årskurs 1-5 ha inomhusidrott i Bollmorahallen. De kommer att skjutsas dit och tillbaka i buss, tillsammans med personal från skolan.

Material från informationsmöte

25 april 2019 hölls ett informationsmöte om utvecklingen av Fornudden. Nedan finns den power point-presentation som visades under mötet.

Presentation från informationsmöte 25 april 2019

Vanliga frågor

Utvecklingen av Fornudden är ett projekt som berör många. Under informationsmötet och under projektets gång har det kommit in många frågor. De rör allt från nya skolan, till trafiksäkerhet och buller under byggtiden. Du hittar svaren på dem här:

Frågor och svar om utvecklingen av Fornudden

Upprustning av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Nästa del i tur att rustas upp är den södra delen av parken, som går längs Drevviken. Efter att den nya skolan är klar kommer vi att rusta upp den norra delen av parken, söder om skolan.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020
Upp