Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, vid Fornuddsparkens östra hörn, planerar Tyresö kommun bygge av ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan kommer byggas för att ha fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården ligger idag. Nybyggnationen av skolan kommer att inledas med att befintlig matsal och idrottshall rivs.

Nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Där Fornuddsskolan ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende, med 50-60 lägenheter, byggas. Det ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser.

Planen har inte vunnit laga kraft

Det finns ännu ingen tidplan för när arbetet med skolan respektive äldreboendet kommer att starta. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i mars 2017, men den överklagades till Mark-och miljödomstolen. De beslutade i februari 2018 att avslå överklagandet, men planen har nu överklagats till nästa instans – Mark- och miljööverdomstolen. När byggandet kan komma igång är därför i dagsläget osäkert. Rivning av Fornuddens skolas nuvarande gymnastiksal och matsal planeras till andra halvan av 2018, tidigast under sommarlovet 2018. Även denna tidplan är beroende av vad som händer med detaljplanen, men planering pågår för hur skolans verksamhet ska fortsätta på bästa sätt för eleverna under rivnings- och byggfas. Samtidigt förbereder kommunen för det nya äldreboendet som ska byggas på skolans nuvarande tomt.

Denna webbsida kommer att uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Upprustning av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Besökare av parken ska snart kunna njuta av utsikten mot Drevviken från soldäck, vandringsspänger och nya sittplatser.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Anläggning av pumpstation i Fornudden

Kommunen påbörjade hösten 2017 arbetet med en ny pumpstation och breddmagasin på Fornuddsvägen 61, mittemot Fornuddskolan. Detta har dock inget att göra med den nya detaljplanen. Den gamla stationen är utsliten och behöver bytas. Arbetet innebär bland annat man i perioder spränger och spontar, vilket ger upphov till ljud och vibrationer som kan upplevas som störande. Arbetet planeras pågå till våren 2018.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Upp