Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, pågår nu bygge av ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården låg tidigare. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021.

Uppdragsgivare: Tyresö kommuns barn- och utbildningsförvaltning.
Byggaktör: Tyresö kommuns fastighetsavdelning
Entreprenör: NCC

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekytor i förgrunden. Vy från Fornuddsparken.

Visionsbild för nya skolan sett från parken

Entré till Fornuddens nya skola. Vy från Gärdesvägen.

Visionsbild för nya skolan sett från Gärdesvägen

Aktuellt på bygget av den nya skolan

Ny skola i Fornudden

Byggarbeten ny skola i Fornudden. Bild tagen oktober 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Betongplattan för skolbyggnaden är nu färdiggjuten. De kommande veckorna fortsätter armeringsarbete samt formsättning av länkplattor till skolbyggnaden. Vidare fortsätter montering av betongstommen i del 1 av skolbyggnaden. Betongarbetena fortgår på sporthallen.
En del yttre VA arbeten pågår och kommer avslutas inom kort.

Hur påverkar det allmänheten?

Det kommer fortsatt att vara intensivt med tunga transporter företrädelsevis måndag-torsdag

Vad händer på längre sikt?

När del 1 av stommontaget är klart kommer takarbeten att starta parallellt med att glaspartier börjar monteras för att nå ”tätt hus” så satt start av invändiga arbeten kan påbörjas.

Arbeten med del 2 av stommen kommer att påbörjas direkt efter del 1.

Annt som kan vara bra att känna till:

Då vi nu kommer in i en mörkare årstid så vill vi passa på att tipsa om att bära reflexer, det ökar
säkerheten i trafiken runt vår byggarbetsplats.

Projektledare i Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Louise Bergman
louise.bergman@tyreso.se

Villa Fornudden – nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Situationsplan för nya äldreboendet. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

Där Fornuddens skola ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende som heter Villa Fornudden byggas, med 60 boendeplatser. Det ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet kommer att drivas i regi av Vardaga. Planen är att boendet ska stå klart hösten 2020.

Uppdragsgivare: Vardaga
Byggaktör: Vectura
Entreprenör: TL Bygg

Se kvalitetsprogrammet för vård- och omsorgsboendet

Vit byggnad i tre våningar. Entré med glaspartier och tak.

Visionsbild för entrén till nya äldreboendet

Sammankopplade byggnader i tre våningar med balkonger och gröna trapphus.

Visionsbild för nya äldreboendet

Aktuellt på bygget av vård- och omsorgsboendet

På Villa Fornudden arbetar entreprenören TL bygg med tak inklusive fläktrum på taket. De gör utfackningspartier kring fasaderna och monterar fönster. De har också påbörjat
montage av innerväggar och invändiga installationer.
En ställningsbyggnad är uppmonterad, endast vintertäckning kvar. Under november månad kommer arbeten med fasad, puts- och plåtarbeten att ta vid.

Det kommer att vara fortsatt tung trafik under dessa veckor. Transporterna ska som vanligt följa busslinjen (med- eller motsols) för att ej behöva vända eller backa på Fornuddsvägen.

 

Bild på Fornuddens fasad

Bygget sett från Fornuddsvägen. Bilden tagen 11 oktober, 2019.

Trafikplan för entreprenören TL bygg

Trafikflöde. Klicka för större bild.

Lastbilstrafik till och från byggena

Villa Fornudden

Transporterna till äldreboendet Villa Fornudden ska i första hand följa busslinjen (se rosa linje på karta). Vissa transporter åker medurs och andra moturs, det beror på hur och var dom ska köra in på byggområdet. Vissa transporter åker Fornuddsvägen till bygget för att sedan åka tillbaka längs Fornuddsvägen efter att ha vänt inne på bygget. Detta för att inte åka förbi skolan i onödan.

Entreprenören lägger stort fokus på säkerheten vid Fornuddsvägen. De har arbetat med tydlig skyltning för transporterna och en lossningsplats inom inhägnaderna, så att det ska vara tryggt för bil-, cykel- och gångtrafikanter kring arbetsplatsen.

Fornuddens nya skola

De flesta av transporterna till bygget av den nya skolan görs via Kumla allé, Gärdesvägen och vidare norrut på Fornuddsvägen. De passerar alltså inte den nuvarande skolan.

För att öka trafiksäkerheten på Fornuddsvägen kommer NCC att flytta in den grind som leder från skolbygget ut mot Fornuddsvägen så att det blir en så kallad stoppzon innan bilar kör ut från bygget.

Provisorisk gång- och cykelbana

Karta över gång- och cykelbanor, samt övergångsställen, längs Fornuddsvägen

Karta. Klicka för större bild

Trottoaren längs Fornuddsvägen i höjd med Fornuddens skola är avstängd och ersatt med en provisorisk gång- och cykelbana på östra sidan av Fornuddsvägen, kompletterad med skyltar och nya övergångsställen.

Kommunen arbetar tillsammans med entreprenören för att den byggtrafik som behöver korsa trottoaren gör det på säkraste sätt, men även för att minska mängden lastbilar som åker förbi Fornuddens skola.

Välj gärna andra bilvägar än Fornuddsvägen

Vi uppmuntrar alla att undvika att köra bil på Fornuddsvägen, särskilt under vardagarna innan 8:30 och efter 14:00. Välj om möjligt en alternativ väg, i för allas säkerhet.

Så här påverkas skolverksamheten under byggtiden

Det mesta av skolans undervisning och fritidshemmets aktiviteter kommer att pågå som vanligt under byggtiden. Skolan har tät kontakt med byggaktören för äldreboendet för att underlätta för skolans verksamhet. Skolan kommer ha kvar sin skolgård under byggtiden, men delar av grusplanen har spärrats av för att nyttjas vid bygget av äldreboendet.

Under byggtiden finns skolans kök och matsal i en särskild paviljongsbyggnad som nu står uppställd vid fotbollsplanen i parken. Paviljongen är utrustad med ett mottagningskök. En del av maten tillagas på plats, medan annat levereras färdigt från annat tillagningskök. Ovanpå matsalspaviljongen finns det två klassrum. Paviljongen rymmer även omklädningsrum för idrott.

Med start vecka 45 och ända fram till påsklovet kommer eleverna i årskurs 1-5 ha inomhusidrott i Bollmorahallen. De kommer att skjutsas dit och tillbaka i buss, tillsammans med personal från skolan.

Material från informationsmöte

25 april hölls ett informationsmöte om utvecklingen av Fornudden. Nedan finns den power point-presentation som visades under mötet.

Presentation från informationsmöte 25 april

Vanliga frågor

Utvecklingen av Fornudden är ett projekt som berör många. Under informationsmötet och under projektets gång har det kommit in många frågor. De rör allt från nya skolan, till trafiksäkerhet och buller under byggtiden. Du hittar svaren på dem här:

Frågor och svar om utvecklingen av Fornudden

Upprustning av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Nästa del i tur att rustas upp är den södra delen av parken, som går längs Drevviken. Efter att den nya skolan är klar kommer vi att rusta upp den norra delen av parken, söder om skolan.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Upp