Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, vid Fornuddsparkens östra hörn, planerar Tyresö kommun bygge av ny skola och nytt vård- och omsorgsboende. Det finns ett akut behov av nya lokaler till skola och vård i området. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan kommer byggas för att ha fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården ligger idag.

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekplats och gräsmatta framför. Till vänster i bild en kubformad idrottshall.

Visionsbild för nya skolan

Nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Där Fornuddsskolan ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende byggas, med 50-60 lägenheter. Det ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet kommer att drivas i regi av Aleris.

Vit byggnad i tre våningar. Entré med glaspartier och tak samt skylten "Aleris".

Visionsbild för nya vård- och omsorgboendet

Tidplan för arbetena

Detaljplanen har Fornudden vann laga kraft 13 juni 2018, då Mark- och Miljööverdomstolen avslog överklagandet av planen. Arbetet med att utveckla Fornudden kan därför komma igång under sommaren.

Temporära lokaler för skolan på plats under hösten

Temporära lokaler för skolans kök, matsal och omklädningsrum ska finnas på plats i vecka 49, och kommer att börja användas av skolan när vårterminen 2019 startar i januari. Efter detta kan den nuvarande gymnastiksalen och matsalen rivas, vilket planeras ske i januari-februari.

Rivning av Ängsgården

Vård- och omsorgsboendet Ängsgården ska rivas efter årsskiftet 2018/2019, rivningen är planerad att göras i slutet av januari.

Byggstart våren 2019

Både den nya skolan och det nya vård-och omsorgsboendet beräknas börjas byggas våren 2019. Förhoppningen är att boendet står klart hösten 2020 och skolan våren 2021.

Avstängt övergångsställe

Ambitionen är att verksamheten ska störas så lite som möjligt under arbetets gång, men det befintliga övergångsstället mellan skolan och fotbollsplanen kommer att stängas för allmänheten. Istället hänvisas till det befintliga övergångsstället söderut. Samtliga gångvägar kommer också att säkras under byggperioden.

Upprustning pågår av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Under sommaren 2018 har den centrala delen av parken rustats upp med bland annat nya gångvägar, nya sittmöbler, ny belysning och massor av nya planteringar.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Upp