Stall Fårdala gård

Ett nytt modernt stall byggs för att leva upp till djurskyddsbestämmelser och förbättra arbetsmiljön.

nya stallet fårdala

Bild från augusti 2022.

Kommunen äger anläggningen på Fårdala gård, som disponeras av Tyresö ryttarförening. Förutom boxplatser för hästarna kommer det nya stallet även att ha utrymmen för personal och elever. Stallet kommer att ligga strax intill det befintliga stallet och ridhuset. Det gamla stallet rivs när det nya står klart. 

Entreprenör för bygget är Novab och stallet beräknas stå klart i december 2022.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022

Hitta på sidan