Paviljong förskolan Speldosan

På förskolan Speldosan på Töresjövägen i centrala Tyresö uppförs en paviljong som ska ge plats till fler förskolebarn från och med november 2020.

En paviljong är placerad på gården till förskolan Speldosan

Paviljongen har kommit på plats. Bilden är tagen i augusti 2020.

Varför bygger vi?

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i centrala Tyresö redan från hösten 2020. Därför utökas förskolan Speldosan med en paviljong. Paviljongen kommer att rymma fyra avdelningar i två plan. Inflyttningen är beräknad till november 2020.

Kommunen är byggherre

Bygget sker på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Projektavdelningen är byggherre med Expandia som entreprenör.

Vad händer på bygget just nu?

Under vecka 34 kommer paviljongmoduler att monteras vid förskolan och fram till och med oktober kommer man att arbeta med att få dessa iordningsställda.
Med anledningen av bygget går det inte att parkera på Klotvägen utanför förskolan.

Projektledare på Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Biträdande projektledare
Cecilia Persson
cecilia.persson@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 1 september 2020
Upp