Ombyggnation vid Granängstorget, kvarter E

Vid och väster om Granängstorget i Bollmora, pågår arbete med infrastruktur för att förbereda inför kommande byggnation av nya bostäder. Bland annat tas gångbron mellan Nybodaberg och Granängstorget bort och ersätts med gång- och cykelväg.

80 bostäder på nuvarande parkeringsdäck

På platsen ska Tyresö bostäder (Tybo) så småningom bygga ut det nuvarande parkeringsdäcket med cirka 80 bostäder på taket, samt utöka byggnaden mot torget. Byggnaden ska få entréer både mot gatan och mot befintlig bostadsbebyggelse, samt lokaler i bottenvåning. Detaljplanen för detta område kallas Granängstorget, kvarter E.

Kommunen bygger infrastruktur hösten 2021

För att byggnaden ska få plats tas befintlig gång- och cykelbro mellan Granängstorget och Mellanbergsvägen bort. Den ersätts med ett övergångställe och en gång- och cykelväg mot Nybodaberg. Samtidigt ska VA, el, fiber och annat till den nya byggnaden läggas ned i marken. Busshållplatsen Granängstorget flyttas tillfälligt en bit österut från sitt nuvarande läge, till norr om Hemköp.

Detta arbete genomförs augusti-november 2021. Tyresö kommun ansvarar för arbetet som utförs av Sorex Entreprenad.

Ett arbetsområde är avspärrat strax väster om Granängstorget

Under byggperioden behöver man ta en tillfällig omväg för att ta sig mellan Nybodaberg och Granängstorget. Se gulmarkering på kartan ovan.

Arbeten pågår vid Granängstorget

Delar av Granängsringen avstängd. Bilden tagen september 2021.

Långsiktig utveckling av Wättinge och Granängstorget

Detta arbete är ett projekt av flera för att utvecklar Granängstorget och det nya området Wättinge. Här ska ges plats åt både nya bostäder och verksamheter i en variation av utformning och upplåtelseformer. 

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 5 oktober 2021