Idén bakom "Tre strömmar och vattenhjulet"

Ebba Strid Udikas är konstnären som fick uppdraget att utforma trädgaller i Norra Tyresö centrum. Läs hennes tankar om uppdraget, i en intervju från maj 2021.

Ebba Strid Udikas visar sina skisser på markgallren i skala 1:1

Hur gick du tillväga?

– Det är alltid viktigt att förstå konstruktion och produktionen av det som designas, så att designen är görbar. Därför tog jag bland annat kontakt med det företag som sedan ska gjuta gallren. Då temat var ”Det levande vattnet” studerade jag vattnets vågor, för att se hur det egentligen virvlar och flödar. Jag gjorde flera skisser och förslag på olika mönster som kunde höra ihop. Projektgruppen valde i slutändan att bara välja ett mönster, som kan kännas igen på flera platser.

Berätta om mönstret!

– Jag kallar mitt mönster ”Vattnet i Tyresö når ut i hela världen - Tre strömmar och vattenhjulet”. Det består av genombrutna vågformationer och ett stiliserat kvarnhjul, det vattenhjul som är en del av Tyresös kommunvapen. Mönstret för tanken till hur vattnet är en viktig del av Tyresös natur, men även Tyresös industrihistoria.

– Jag vill också väcka tankar om vattnets eviga kretslopp och att vi människor i Tyresö är världsmedborgare, att vattnet som rinner i våra bäckar, flyter i våra sjöar och regnar på oss hör ihop med hela vår jord. Längs den runda del som är närmast trädet ska strofen ”Vattnet som trädet dricker av kanske är en urtida underjordisk ström” stå som en relief.

Varför en text?

– Att ha med en text gör att motivet kan tala till fler människor. Konst är en konstig grej, men det ska inte behöva vara konstigare än det är. En ledtråd som är lättillgänglig, en titel eller text kan fördjupa upplevelsen. Den leder in tankarna och ger bättre mottagande.

– De här mönstren, med koppling till Tyresös historia med kvarnhjulet och det eviga vattnet, ska omge nyplanterade träd i kvarter med nybyggda bostäder. Det hissnar lite i perspektiv.

Vad innebär det att utforma något för det offentliga rummet?

– Ett markgaller runt ett träd är en detalj i stadsbilden som många människor kanske inte tänker närmare på. Att ungefär 20 träd i Norra Tyresö Centrum har galler med en annan utformning, kommer nog upptäckas först av till exempel hundägare. De har tillfälle att stanna till och lägga märke till träden. Likaså kommer troligen barn att upptäcka dem fortare än de flesta vuxna.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 27 december 2021

Hitta på sidan