Offentlig konst i Norra Tyresö Centrum

Ett övergripande konstprogram har tagits fram för hela Norra Tyresö Centrum. Sommaren 2019 kunde intresserade konstnärer lämna in anbud för konstnärlig gestaltning av entrétorget vid nya ishallsbyggnaden. I början av 2020 ska upphandlingen vara klar och en konstnär få uppdraget.

Tyresö kommun befinner sig i en mycket expansiv fas som syftar till att nå visionen att vara den mest attraktiva kommunen i stockholmsregionen år 2030. Ett led i att öka attraktionskraften och skapa mervärde är att arbeta med konstnärlig gestaltning. På så sätt får olika områden eller byggnader en identitet, Tyresöborna får landmärken att orientera sig efter och kommunen en möjlighet att kommunicera genom exempelvis ett valt tema. En konstnärlig gestaltning kan bidra till en visuellt tilltalande miljö, väcka frågor och skapa mötesplatser i det offentliga rummet. Konsten har en unik förmåga att tillföra mänskliga, sinnliga och poetiska värden i stadsmiljön.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Visionsbild. Arkitekt: Tengbom.

Konstnärlig gestaltning på Entréplats Tyresövallen

Tyresö kommun upphandlar just nu en konstnärlig gestaltning till det entrétorg som kommer att skapas framför den nya ishallsbyggnaden. Upphandlingen kommer att avslutas i början av 2020. Torget kommer att vara en tydlig samlingsplats och ett viktigt offentligt rum i den nya stadsdelen. Ett övergripande konstprogram har tagits fram för hela Norra Tyresö Centrum och programmet har fastslagit ett gemensamt tema för de konstnärliga gestaltningarna som ska uppföras inom den nya stadsdelen: Det levande vattnet.

Konstgestaltningen på Entréplats Tyresövallen ska uppmuntra till interaktion och locka till kreativitet och rörelse. För mer information kring konsten i Norra Tyresö Centrum, se bifogade filer nedan.

Övergripande konstprogram för Norra Tyresö Centrum

Konstprogram för Entréplats Tyresövallen

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 6 juli 2020
Upp