Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen

En helt ny ishall byggs på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum. Ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug. Det hela ska vara klart 2021.

Etapp 4 av Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta av etapp 4 - Tyresövallen - samt de andra etapperna

Bygget påbörjas i april 2019

Karta över byggarbetsplats för etapp 4 och var man kan cykla eller gå

Klicka på bilden för att se större karta

Gång- och cykelbana stängs av

Arbetsområdet för ishallen har nu stängts av. Det innebär att även gång- och cykelbanan som går norr om vallen kommer att vara avstängd under större delen av byggperioden. Klicka på kartan för att se var det är avspärrat och vilken väg du kan cykla eller gå istället.

Grundarbetet börjar

Arbetet med grundläggning innebär att det kommer att spontas och troligen även sprängas i området. I början kommer det vara mycket tung trafik då alla massor som grävs ur marken ska fraktas bort. Använd gärna andra vägar än Simvägen om du ska till Tyresövallen.

Läs mer i detalj om vad som händer på bygget just nu

Parkering på andra sidan simhallen

Parkeringsplatserna vid Aquarena kommer att tas i anspråk för bygge och byggbodar, och erätts istället med tillfälliga parkeringsplatser öster om simhallen. Några nya parkeringsplatser kommer också att finnas vid förskolan Båten.

Ny hall för flera sporter

Den nya ishallen ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Där ska även finnas cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna.

Bilder på hur nya ishallen är tänkt att se ut inutilänk till annan webbplats

Exteriörbilder på nya ishallenlänk till annan webbplats

Intervju med arkitekten

Vid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus. Hela bygget planeras stå färdigt 2021. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Arkitekt: Tengbom

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Upp