Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen

En helt ny ishall byggs på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum. Ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug.

Etapp 4 av Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta av etapp 4 - Tyresövallen - samt de andra etapperna

Ny hall för flera sporter

Den nya ishallen ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Där ska även finnas cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna.

Bilder på hur nya ishallen är tänkt att se ut inuti Länk till annan webbplats.

Vid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Visionsbild över den nya ishallen.

Arkitekt: Tengbom. Visionsbild över den nya ishallen. Utformningen av fasaden är dock under omarbetning, nya skisser kommer att publiceras inom kort.

Den nya ishallen byggs direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen för fotboll kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen.

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av Kultur och fritidsförvaltningen i Tyresö kommun. Projektavdelningen är byggaktör.

Projektledare på Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Aktuellt på bygget våren 2022

Byggnationen av ishallen är uppdelad i två etapper. Etapp 1 innebar grundläggning samt betongarbeten, detta är klart sedan en tid tillbaka. Arbetet med etapp 2 - färdigställande av ishallen, bygge av avfallsterminal och garage - pågår nu.

April

Entreprenören MVB fortsätter med montage av fasadelement, rörinstallationer, samt förberedelser för ny transformatorstation.

Bilden tagen i februari, 2022

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 april 2022