Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen

En helt ny ishall byggs på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum. Ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug.

Etapp 4 av Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta av etapp 4 - Tyresövallen - samt de andra etapperna

Ny hall för flera sporter

Den nya ishallen ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Där ska även finnas cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna.

Vid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Den nya ishallen byggs direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen för fotboll kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen.

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen i Tyresö kommun. Projektavdelningen är byggaktör.

Projektledare på Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Nya ishallen Tyresövallen

Bild tagen i juni 2022.

Aktuellt på bygget

Det invändiga arbetet med ishallen är avbrutet från och med tisdagen den 8 november, av säkerhetskäl. Genomförda kontroller ger bedömningen att de balkar som håller uppe golvet till plan 1 inte är korrekt utförda. Det är inte klart när arbetet kan återupptas igen. Vad stoppet kommer innebära för projektets tidplan är oklart i dagsläget. Utvändiga arbeten pågår enligt plan.

Utformning av fasad och entrétorg

Skisserna nedan visar hur ishallen kommer att se ut när den är färdig. Ytorna utanför ishallen ska inspirera till rörelse, med en klättervänlig skulptur på entrétorget, aktivitetsutrustning för barn och vuxna och motionsslinga som löper runt byggnaden.

Visionsbild, ishallens huvudentré.

Ishallens huvudentré. Visionsbild: White arkitekter

Tyresövallen fasadbild

Utformning av fasaden. Visionsbild: White arkitekter

entrétorget Tyresövallen. Visionsbild: White arkitekter

Entrétorget med skulptur, aktivitetsutrustning och motionsslinga. Visionsbild: White arkitekter

Tyresövallen visionsbild

Möjlighet till lek och spontanidrott. Visionsbild: White arkitekter

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 maj 2023