Norra Tyresö Centrum, etapp 4 - Tyresövallen

En helt ny ishall byggas på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum. Ishallen ersätter den som finns idag och ska även rymma parkering och sopsug. 2021 ska det hela vara klart.

Etapp 4 av Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta

Ny hall för flera sporter

Den nya ishallen ska byggas direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen för fotboll som ligger där idag kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen.

Den nya ishallen ska inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Där ska även finnas cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna. Under ishallen ska det rymmas ett parkeringshus.

Bilder på hur nya ishallen är tänkt att se ut inutilänk till annan webbplats

Exteriörbilder på nya ishallenlänk till annan webbplats

Intervju med arkitekten

Den nya ishallen planeras stå färdig i början av 2021. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Arkitekt: Tengbom

Sopsug för hela området

Vid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 november 2018
Upp