Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Norra Tyresö Centrum, etapp 1

Just nu byggs och anläggs de första delarna av den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum. Direkt norr om bio Forellen och norr och väster om Bollmorahallen uppför byggaktörerna Botrygg, Riksbyggen och Småa bostäder. Kommunen anlägger infrastruktur.

Etapp 1 i Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta

Illustration av flerbostadshus i fem våningar och lokaler i bottenvåningen. Gröna tak på husen i förgrunden. Arkitekt: Link arkitektur.

Byggaktör: Riksbyggen

Illustration av flerbostadshus i tegel. Huset har totalt sex våningar, takbalkong samt lokaler i bottenvåning. Arkitekt: Joliark.

Byggaktör: Småa

Illustration på höghus i 16 våningar, med lokaler i bottenvåning. Arkitekt: Semrén+Månsson.

Byggaktör: Botrygg

Två kvarter med bostäder

Botrygg bygger ett 16 våningar högt hus med totalt 105 hyreslägenheter om 1-4 rum och kök. Riksbyggen och Småa bygger var sin del av ett kvarter med bostadsrätter i byggnader om 5-6 våningar. Riksbyggen uppför Brf Steget med 72 flexibla lägenheter. Småa bygger totalt 47 bostäder, 38 lägenheter på 1-4 rum och kök samt på taken radhus i två plan. De båda kvarteren ska ha kommersiella lokaler på bottenvåningen.

Botryggs höghus färdigställdes i januari 2019 och är inflyttade. Kvarteren som Riksbyggen och Småa uppför flyttas in i successivt under sommar och höst 2019.

Se bygget växa fram i realtid via vår webbkameralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen sköter infrastruktur

Finplaneringsarbetet, som att lägga kantsten och plantera träd, kommer att göras när byggnaderna i kvarteren är klara. Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber, fjärrvärme och så kallad sopsug för effektivare avfallshantering lades ned i marken redan 2016.

Anläggning av Regnbågsgatan pågår

Sedan sommaren 2018 pågår arbete med att anlägga Regnbågsgatan som ska sträcka sig från Bollmoravägen till Bollmora Allé, mellan de hus som nu byggs.

Arbetet med att anlägga gatan innebär framför allt att det blir lite trångt och stökigt utanför vårdcentralen och pizzeria Hörnet. En del p-platser kommer tillfälligt att tas bort. Gång- och cykelbanan mellan byggområdet och vårdcentralen stängs av, så fotgängare och cyklister måste ta vägen norr om vårdcentralen istället. Entrén till vårdcentralen kommer att behöva stängas och endast att vara öppen från gården en tid.

Regnbågsgatan, och även Vårflodsgatan, har delvis öppnats upp i samband med inflyttningen i Botryggs höghus. Gatorna kommer gradvis att öppnas upp i takt med färdigställande.

Så här tar du dig runt byggområdet

För dig som bor eller jobbar nära bygget

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut någon gång i månaden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

För dig som vill bo här

Om du är intresserad av en bostad i någon av de hus som byggs i de första etapperna kan du läsa mer på respektive byggaktörs webbplats.

Botryggs hyreslägenheter länk till annan webbplats

Riksbyggens Brf Stegetlänk till annan webbplats

Småas Brf Grönskanlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Upp