Norra Tyresö Centrum, etapp 1

De första delarna av den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum är nu klara. Direkt norr om bio Forellen och norr och väster om Bollmorahallen har byggaktörerna Botrygg, Riksbyggen och Småa byggt nya bostäder. Kommunen har anlagt infrastruktur.

Etapp 1 i Norra Tyresö Centrum

Klicka på bilden för större karta

Illustration av flerbostadshus i fem våningar och lokaler i bottenvåningen. Gröna tak på husen i förgrunden. Arkitekt: Link arkitektur.

Byggaktör: Riksbyggen

Illustration av flerbostadshus i tegel. Huset har totalt sex våningar, takbalkong samt lokaler i bottenvåning. Arkitekt: Joliark.

Byggaktör: Småa

Illustration på höghus i 16 våningar, med lokaler i bottenvåning. Arkitekt: Semrén+Månsson.

Byggaktör: Botrygg

Två kvarter med bostäder

Botrygg har byggt ett 16 våningar högt hus med totalt 105 hyreslägenheter om 1-4 rum och kök. Riksbyggen och Småa har byggt var sin del av ett kvarter med bostadsrätter i byggnader om 5-6 våningar. Riksbyggen har uppfört Brf Steget med 72 flexibla lägenheter. Småa totalt 47 bostäder, 38 lägenheter på 1-4 rum och kök samt på taken radhus i två plan. De båda kvarteren har kommersiella lokaler på bottenvåningen.

Kommunen sköter infrastruktur

Finplaneringsarbetet, som att lägga kantsten och plantera träd, är nu också klart. Regnbågsgatan - Tyresö kommuns första gata - invigdes i december 2019.

För dig som bor eller jobbar nära NTC

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut någon gång i månaden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2020