Maskinhall och personalutrymmen i Alby Friluftsgård

Nu bygger vi ny maskinhall och personalutrymmen i Alby friluftsgård.

Kommunen är byggaktör

Bygget är på uppdrag av förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun. Fastighetsavdelningen är byggherre med NCC som entreprenör. Beräknas vara klart vid årskiftet 2019/2020.

Aktuellt på bygget vecka 38-39

Maskinhall Alby bild 2

Montage av panel på Alby. Foto taget i september 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Maskinhall Alby bild 1

Redskapsgaraget. Foto taget i September 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Under de kommande veckorna är det fortsatt arbete med installationer både på plan 1 och 2. Rör, el och ventilation är på plats. Arbetet fortsätter även med invändiga ytskikt. Väggar ska målas, undertak ska monteras, matta ska läggas på golven och kakel ska sättas.

Utvändigt har montage av panelen påbörjats och det kommer att fortsatta ett antal veckor framåt.

Arbetet med redskapsgaraget är också igång. Stommen är på plats och nu pågår takarbeten.

Hur påverkar det allmänheten?

Parkeringsytan vid Prästgårdsvägen är begränsad under byggtiden och hänvisar istället till parkeringen vid Alby Skogsväg.

Vad händer på längre sikt?

Den närmsta tiden framöver så fortsätter invändiga arbeten och montage av panel på utsidan. Redskapsgaraget ska också färdigställas. Lite längre fram så kommer markarbetena färdigställas med bland annat ny trappa och nytt staket.

Reservation för ändring i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 13 september 2019
Upp