Maskinhall och personalutrymmen i Alby Friluftsgård

Nu bygger vi ny maskinhall och personalutrymmen i Alby friluftsgård.

Kommunen är byggaktör

Bygget är på uppdrag av förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun. Fastighetsavdelningen är byggherre med NCC som entreprenör. Beräknas vara klart vid årskiftet 2019/2020.

Aktuellt på bygget vecka 44-45

Maskinhall Alby bild 2

Byggarbeten i Alby. Foto taget oktober 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Mark fortsätter sitt arbete med ytorna runt maskinhallen, man har bland annat börjat gräva ner fundament för det nya staket som ska monteras och förberett för en trappa. Invändigt fortsätter installatörerna med sina arbeten, rör monterar toaletter, tvättställ och duschar och el fortsätter med armaturer och brandlarm. Invändigt pågår även montage av innerdörrar, kök och andra inventarier. När det gäller redskapsgaraget så fortsätter montaget av skjutportarna.

Hur påverkar det allmänheten?

Parkeringsytan vid Prästgårdsvägen är begränsad under byggtiden och hänvisar istället till parkeringen vid Alby Skogsväg.

Vad händer på längre sikt?

Det som återstår på längre sikt är färdigställande av huset invändigt samt markarbetena utvändigt med bland annat ny trappa och nytt staket.

Reservation för ändring i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 7 november 2019
Upp