Gruppboende vid Stjärnvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, håller på att byggas på Stjärnvägen i Hanviken i Tyresö.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen, dit hyresgästerna kan komma för social samvaro.

Kommunen är beställare

Bygget görs på uppdrag av Förvaltningen för liv och hälsa på Tyresö kommun, med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Inflyttning sker i början av 2020.

På gång på arbetsplatsen

Läs mer om vad som pågår på byggarbetsplatsen just nu

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2019
Upp