Gruppboende vid Stjärnvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, har invigts på Stjärnvägen i Hanviken i Tyresö.

Gruppboende Stjärnvägen

Nytt gruppboende på Stjärnvägen. Bild tagen i juli 2020.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden har sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen, dit hyresgästerna kan komma för social samvaro. Boendet invigdes i juni 2020, nu återstår bara lite markarbeten.

Kommunen är byggaktör

Bygget görs på uppdrag av Förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun, Projektavdelningen är byggaktör med Nolimo Entreprenad som entreprenör.

Vad händer på bygget?

De sista markarbetena färdigställs, därefter skall entreprenaden avslutas.

Hur påverkar det allmänheten?

Begränsad framkomlighet på allmän väg när entreprenören gör de sista markarbetena.

Vad händer på längre sikt?

Projektet avslutas inom kort.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020
Upp