Gruppboende vid Stjärnvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, håller på att byggas på Stjärnvägen i Hanviken i Tyresö.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen, dit hyresgästerna kan komma för social samvaro.

Kommunen är byggaktör

Bygget görs på uppdrag av Förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun, Fastighetsavdelningen är byggaktör med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Inflyttning planeras ske i juni 2020.

Aktuellt på bygget vecka 41-42

Gruppboende Stjärnvägen

Byggarbeten Stjärnvägen. Bild tagen oktober 2019. Klicka för att förstora bilden.

Fortsatta arbeten med kabeldragning av EL samt kanalisation av ventilation. Bygg fortsätter med dubbling av väggar, fasadarbeten samt påbörjar golvläggning på plan 1. Mark påbörjar arbete med att putsa sockel.

Hur påverkar det allmänheten?

De pågående arbetet kan orsaka högre ljudnivå då fasad spikas.

Vad händer på längre sikt?

Fortsatt arbete med bygg och installationer.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Upp