Gruppboende vid Stjärnvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, håller på att byggas på Stjärnvägen i Hanviken i Tyresö.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen, dit hyresgästerna kan komma för social samvaro.

Kommunen är byggaktör

Bygget görs på uppdrag av Förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun, Fastighetsavdelningen är byggaktör med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Inflyttning planeras ske i juni 2020.

Aktuellt på bygget vecka 49-51

Gruppboende Stjärnvägen

Byggarbeten Stjärnvägen. Bild tagen november 2019. Klicka för att förstora bilden.

Nu pågår arbete med undetak samt att arbete med ytskikt av golv och badrum påbörjas. El påbörjar arbete med markskåp och Ventilation fortsätter med kompletteringar av installationer. Markarbeten fortsätter arbetet med utvändig grovplanering.

Hur påverkar det allmänheten?

Stjärnvägen, grävmaskin på plats igen. Ökad aktivitet utomhus när grovplanering kommer igång.

Vad händer på längre sikt?

Fortsatt arbete med installationer och ytskikt. Markarbeten fortsätter så länge vädret tillåter.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Upp