Gruppboende vid Stjärnvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, håller på att byggas på Stjärnvägen i Hanviken i Tyresö.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen, dit hyresgästerna kan komma för social samvaro.

Kommunen är byggaktör

Bygget görs på uppdrag av Förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun, Fastighetsavdelningen är byggaktör med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Inflyttning planeras ske i juni 2020.

Aktuellt på bygget vecka 14-15

Gruppboende Stjärnvägen

Byggarbeten Stjärnvägen. Bild tagen mars 2020. Klicka för att förstora bilden.

Arbeten pågår med förberedelser inför besiktningar samt att finplanering av mark.

Hur påverkar det allmänheten?

Stjärnvägen, grävmaskin på plats igen. Ökad aktivitet utomhus när grovplanering kommer igång.

Vad händer på längre sikt?

Installationer färdigställs och driftsätts. Markarbeten fortsätter så länge vädret tillåter. Besiktiningar sker invändigt. Etablering tas bort.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Upp