Gruppboende på Strandvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, håller på att byggas på Strandvägen 1 i Tyresö Strand.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen.

Kommunen är byggaktör

Bygget görs på uppdrag av förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun. Kommunens fastighetsavdelning är byggaktör, med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Boendet ska vara klart för inflyttning vintern 2020. Området där boendet byggs har ingen detaljplan.

Aktuellt på bygget vecka 49-51

Gruppboende Strandvägen

Byggarbeten på Strandvägen. Bild tagen november 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Monteringen av byggnadens stomme är nu klar. Fortsatt arbete med byggnadens takkonstruktion samt att fönster monteras. Under de kommande veckorna spåras även el i byggnadens kl-väggar.

Hur påverkar det allmänheten?

En viss ökad ljudnivå i området då taket spikas.

Vad händer på längre sikt?

På längre sikt påbörjas arbeten med tak och fasad.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Upp