Gruppboende på Strandvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, håller på att byggas på Strandvägen 1 i Tyresö Strand.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen.

Kommunen är byggaktör

Bygget görs på uppdrag av förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun. Kommunens projektavdelning är byggaktör, med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Boendet ska vara klart för inflyttning vintern 2020. Området där boendet byggs har ingen detaljplan.

Aktuellt på bygget vecka 25-31

Gruppboende Strandvägen

Byggarbeten på Strandvägen. Bild tagen i maj 2020. Klicka på bilden för att förstora den.

Markarbeten pågår med stenläggning, plantering, justering av höjder samt terassering inför besiktning som beräknas i början på juli. EL gör klart inkoppling i markskåp samt kompletterar inför besiktning och gör klart alla avprovningar. Även rör och ventilation gör mindre kompletteringar och avprovningar inför besiktning. Invändigt kompletteras kök och utvändigt byggs pergola och altaner.

Hur påverkar det allmänheten?

Mycket personal är på plats vilket kan medföra ökad trafik. Maskiner kommer att arbeta vilket kan medföra höga ljudnivåer samt damm.

Vad händer på längre sikt?

Projektet avslutas.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Upp