Gruppboende på Strandvägen

En ny gruppbostad enligt LSS, håller på att byggas på Strandvägen 1 i Tyresö Strand.

Sex lägenheter och gemensamma utrymmen

Gruppbostaden kommer att ha sex fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamma utrymmen.

Kommunen är byggaktör

Bygget görs på uppdrag av förvaltningen för liv och hälsa i Tyresö kommun. Kommunens fastighetsavdelning är byggaktör, med Nolimo Entreprenad som entreprenör. Boendet ska vara klart för inflyttning vintern 2020. Området där boendet byggs har ingen detaljplan.

Aktuellt på bygget vecka 41-42

Gruppboende Strandvägen

Byggarbeten på Strandvägen. Bild tagen oktober 2019. Klicka på bilden för att förstora den.

Gjutningen av plattan är nu klar. Arbete med scahktväggar för hiss påbörjas samt byggnation av ställning runt platta.

Hur påverkar det allmänheten?

Under vecka 41-42 ökar trafiken med lastbilar och kranbilar i området för montering av ställning.

Vad händer på längre sikt?

Fortsatt arbete med gjutning av hisschakt samt montage av stomme.

Reservation för att avvikelser i tidplanen kan förekomma.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Upp