Förskola Akvarievägen

Byggnation av kommunens första konceptförskola på Akvarievägen, i centrala Tyresö. Förskolan kommer att få namnet Vattenhjulet.

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Förskolan vid Akvarievägen kommer att se ut ungefär så här då den är färdig. Bild: Tengbom.

Kommunens första konceptförskola

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Bild: Tengbom.

Förskolan byggs med en stomme av KL-trä, därtill är en stor del av ytskikten trä och fasaden byggs upp av en träpanel som med tiden får gråna. Byggnaden kommer att uppföras i två plan samt ett fläktrum på taket. Förskolan kommer att vara dimensionerad för 180 barn och ha tillagningskök och vid normal drift ta emot 144-160 barn.

Förskolans lokaler är utformade för att möjliggöra en högkvalitativ verksamhet med en trygg zon närmas entréerna och en zonindelad förskolegård med möjlighet till varierad lek.

Läs mer om Tyresös nya förskolekoncept

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Kommunens projektavdelning är byggherre med Nolimo Entreprenad AB som entreprenör. Arbete pågår med att ta fram uppdaterad produktionstidplan. Förskolan är preliminärt färdig sommaren 2021.

Byggnad i tre våningar med träfasad.

Byggnation av den nya förskola. Bild tagen i februari 2021.

Nu görs en komplettering av sista fasadpanelen utvändigt, dubbling av väggar invändigt (dubbling innebär att man sätter upp skivor på den sida av väggen som hittills varit öppen).

El-teamet fortsätter med dragning av kabel. Ventilations-teamet fortsätter med sina kanaler samt monterar klart fläktaggregat. Rör-teamet fortsätter med stråk för vatten och värme samt gör klart avlopp. Mark-teamet kommer tillbaka och fortsätter med sina arbeten, dränering och dagvatten. I köket görs arbeten med golv, kökskyla och annat. Paneler kommer att börja monteras invändigt

Hur påverkas allmänheten?

Transporter med material kommer fortgå under hela entreprenad-tiden. Ökad ljudnivå utvändigt på grund av fasadarbeten med spikpistol. Grävmaskinerna kommer tillbaka.

Vad händer längre fram?

Mark-teamet fortsätter med finplanering och övriga markarbeten. Samtliga yrkesgrupper kommer börja komplettera med nya produkter och ytskikt. Målning invändigt kommer igång

Reservation för att ändringar i tidplan kan förekomma.

Projektledare/Produktionsledare på Tyresö kommun:
Christer Fransson
christer.fransson@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 26 februari 2021