Förskola Akvarievägen

Byggnation av kommunens första konceptförskola på Akvarievägen, i centrala Tyresö.

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Förskolan vid Akvarievägen kommer att se ut ungefär så här då den är färdig. Bild: Tengbom.

Kommunens första konceptförskola

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Bild: Tengbom.

Förskolan byggs med en stomme av KL-trä, därtill är en stor del av ytskikten trä och fasaden byggs upp av en träpanel som med tiden får gråna. Byggnaden kommer att uppföras i två plan samt ett fläktrum på taket. Förskolan kommer att vara dimensionerad för 180 barn och ha tillagningskök och vid normal drift ta emot 144-160 barn.

Förskolans lokaler är utformade för att möjliggöra en högkvalitativ verksamhet med en trygg zon närmas entréerna och en zonindelad förskolegård med möjlighet till varierad lek.

Läs mer om Tyresös nya förskolekoncept

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Kommunens projektavdelning är byggherre med Nolimo Entreprenad AB som entreprenör. Arbete pågår med att ta fram uppdaterad produktionstidplan. Förskolan är preliminärt färdig sommaren 2021.

Byggarbetsplatsen för den nya förskolan. Markarbete pågår.

Byggnation av ny förskola. Bild tagen i augusti 2020.

Entreprenören arbetar nu med plattan för det lilla förråd som ska ligga längs med gångvägen. Den beräknas gjutas inom kort. Inne i förskolan pågår montage av stomme och regelväggar, ett arbete som kommer att fortsätta ytterligare 6 veckor.

Ökade transporter till området

Det kommer att vara en ökning av transporter på Akvarievägen, detta på grund av att stommar levereras. Det kommer även att stå en mobilkran inne på entreprenadområdet som kommer användas för att lyfta stom-element på plats.

Reservation för att ändringar i tidplan kan förekomma.

Projektledare/Produktionsledare på Tyresö kommun:
Christer Fransson
christer.fransson@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Upp