Förskola Akvarievägen

Byggnation av kommunens första konceptförskola på Akvarievägen, i centrala Tyresö.

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Förskolan vid Akvarievägen kommer att se ut ungefär så här då den är färdig. Bild: Tengbom.

Kommunens första konceptförskola

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Bild: Tengbom.

Förskolan byggs med en stomme av KL-trä, därtill är en stor del av ytskikten trä och fasaden byggs upp av en träpanel som med tiden får gråna. Byggnaden kommer att uppföras i två plan samt ett fläktrum på taket. Förskolan kommer att vara dimensionerad för 180 barn och ha tillagningskök och vid normal drift ta emot 144-160 barn.

Förskolans lokaler är utformade för att möjliggöra en högkvalitativ verksamhet med en trygg zon närmas entréerna och en zonindelad förskolegård med möjlighet till varierad lek.

Läs mer om Tyresös nya förskolekoncept

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Kommunens projektavdelning är byggherre med Nolimo Entreprenad AB som entreprenör. Arbete pågår med att ta fram uppdaterad produktionstidplan. Förskolan är preliminärt färdig sommaren 2021.

Stommarna på plats på förskolan.

Byggnation av den nya förskola. Bild tagen i november 2020.

Entreprenören Nolimo håller nu på med att isolera fasaden, fasadarbeten kommer att fortgå de närmaste veckorna. Takarbeten har påbörjats. Gjutning av golv i fläktrum kommer att utföras inom kort. Man fortsätter med kanalisation.

Vad händer längre fram?
Fortsatt arbete med fasad och yttertak. På sikt kommer vi att börja montera dörrar och fönster. Samtliga installationsgrupper kommer att påbörja sina arbeten inne i förskolan. Efter årsskiftet kommer markarbeten återupptas.

Bemanningen kommer öka avsevärt när fler yrkeskategorier kommer igång. Besöksförbud på grund av COVID-19.

Reservation för att ändringar i tidplan kan förekomma.

Projektledare/Produktionsledare på Tyresö kommun:
Christer Fransson
christer.fransson@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 23 november 2020
Upp