Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken ska byggaktörerna Järntorget och Imola bygga två kvarter med flerbostadshus. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen i området.

Situationsplan för Södergården

230 nya lägenheter ska byggas totalt

Järntorget (som tagit över Abacus projekt) ska bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. På östra sidan om Vendelsövägen ska Imola uppföra fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen.

Totalt ska de två kvarteren inrymma ca 230 lägenheter. Husen ska vara 3-4 våningar. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och garage undertill för de boende. I anslutning till husen kommer det att anläggas två mindre torg och nya gång- och cykelbanor.

Tidplan för bygge av husen på västra sidan Vendelsövägen

Imola håller på att bygga 3 av 4 huskroppar och är just nu på plan 3 och 4 av 5 (inklusive källare). Dessa tre hus kommer att tak på under hösten.

Huset längst med Vendelsövägen börjar byggas uppåt under september och kommer att ha tak på under början av 2022.

Buller och vibrationer

Sprängningar och pålning ger upphov till ljud och vibrationer. Riskbedömningar och besiktning inför dessa arbeten är utförd och vibrationsmätare finns monterade enligt denna riskbedömning. Riktlinjer för hur mycket buller som är tillåtet från byggarbetsplatser finns att läsa om hos Naturvårdsverket.

Buller från byggplatser Länk till annan webbplats.

Om du som närboende har frågor om buller och vibrationer från byggplatsen bör du ta kontakt byggaktören Imola. För Tyresö kommun är Södertörns miljö- och hälsoförbund tillsynsansvariga för buller.

Kontakt

Byggaktören Imola: sodergarden@imola.se

Arbete påbörjat på östra sidan Vendelsövägen

Järntorget har på västra sidan av Vendelsövägen har sanerat marken vid den gamla bensinstationen och rivit de två fastigheter som ska lämna plats för de nya husen. Bygge av garage kommer att påbörjas höst/vinter 2021 och sedan följer bygge av bostäder.

Trafik kring byggnationerna

I samband med ombyggnationen blir det byggtrafik i området.

Till bygget sker leveranser av olika slag nästan varje dag och kan ibland stundvis störa trafiken runt bygget. Byggaktörerna ber om överseende.

Kommunen kan inte ställa extra krav på vilka vägar byggtrafiken ska ta. Byggaktörerna behöver en godkänd trafikanordningsplan innan byggnationen startar, men denna reglerar endast tillkommande skyltning som exempelvis en varningsskylt för byggtrafik. Byggtrafiken ska däremot följa de trafikregler som finns, precis som alla trafikanter.

Kommunen bygger infrastruktur hösten 2021

I augusti 2021 påbörjde kommunen arbetena med infrastrukturen för de två nya kvarteren i anslutning till Vendelsövägen. VA, el, fiber och fjärrvärme ska läggas i marken och vi förbereder för gatubelysning.

Vi passar också på att göra flera trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Vi ska anlägga:

  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Kärrvägen.
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Kärrvägen.
  • Gångbana längs Klockvägen.

Vi kommer också att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Infart till Tybo:s parkering avstängd 20/9-15/10

Med anledning av arbetet med infrastrukturen kommer in- och utfarten till Tybo:s parkeringen från Vendelsövägen att behöva stängas av tillfälligt, under perioden 20 september till 15 oktober. Istället kommer de med parkeringsplatser där att behöva köra invia Klockvägen, och över en liten gräsyta. Detta kommer att vara skyltat och tydligt när det blir aktuellt.

Kontakt

Byggprojektledare för Tyresö kommun är Areti Dahlin: Areti.Dahlin@tyreso.se

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 3 september 2021