Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken ska byggaktörerna Järntorget och Imola bygga två kvarter med flerbostadshus. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen i området.

Situationsplan för Södergården

230 nya lägenheter ska byggas totalt

Järntorget (som tagit över Abacus projekt) ska bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. Dessa hus kommer bestå av hyresrätter. På västra sidan om Vendelsövägen ska Imola uppföra fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen.

Totalt ska de två kvarteren inrymma ca 230 lägenheter. Husen ska vara 3-4 våningar. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och garage undertill för de boende. I anslutning till husen kommer det att anläggas två mindre torg och nya gång- och cykelbanor.

Tidplan för bygge av husen på västra sidan Vendelsövägen

Tre av Imolas hus har kommit långt. Det fjärde av Imolas byggnader - huset längst med Vendelsövägen - börjar byggas uppåt under september och kommer att ha tak på under början av 2022.

Om du som närboende har frågor om buller och vibrationer från byggplatsen bör du ta kontakt byggaktören Imola. För Tyresö kommun är Södertörns miljö- och hälsoförbund tillsynsansvariga för buller.

Buller från byggplatser Länk till annan webbplats.

Kontakt

Byggaktören Imola: sodergarden@imola.se

Fyra hus under pågående bygge

Bild tagen i januari 2022, vy från Kärrvägen

Arbete pausat på östra sidan Vendelsövägen

Järntorget har på östra sidan av Vendelsövägen sanerat marken vid den gamla bensinstationen och rivit de två fastigheter som ska lämna plats för de nya husen. Inget arbete pågår just nu på platsen, planen är att påbörja byggnation under tredje kvartalet 2022.

Trafik kring byggnationerna

I samband med ombyggnationen blir det byggtrafik i området.

Till bygget sker leveranser av olika slag nästan varje dag och kan ibland stundvis störa trafiken runt bygget. Byggaktörerna ber om överseende.

Kommunen kan inte ställa extra krav på vilka vägar byggtrafiken ska ta. Byggaktörerna behöver en godkänd trafikanordningsplan innan byggnationen startar, men denna reglerar endast tillkommande skyltning som exempelvis en varningsskylt för byggtrafik. Byggtrafiken ska däremot följa de trafikregler som finns, precis som alla trafikanter.

Kommunen bygger infrastruktur

Under hösten 2021 anlade kommunen infrastruktur för de två nya kvarteren i anslutning till Vendelsövägen. VA, el, fiber och fjärrvärme grävdes ned i marken och det förbereddes för gatubelysning.

Nu pausas arbetena med infrastruktur tills alla byggnationer av bostäder är klara. Först när byggnaderna finns på plats kommer vi att göra den så kallade finplaneringen. Den innebär att vi gör en del trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Vi ska då också anlägga:

  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Kärrvägen.
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Kärrvägen.
  • Gångbana längs Klockvägen.

Vi kommer att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Begränsad framkomlighet

Med start i slutet av oktober kommer vi att färdigställa gatorna kring det nya bostadskvarteret. Arbetena kan komma att medföra såväl begränsad framkomlighet som avstängning av gator.

Arbetena beräknas pågå under ca 4-5 veckor.

Bilden nedan visar område som kommer påverkas.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 oktober 2022