Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken ska byggaktörerna Abacus och Imola bygga två kvarter med flerbostadshus.

Situationsplan för Södergården

230 nya lägenheter

Abacus ska bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. På andra sidan Vendelsövägen ska Imola uppföra fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen. Totalt ska de två kvarteren inrymma ca 230 lägenheter. Husen ska vara 3-4 våningar. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och garage undertill för de boende.

Bostadsbygget påbörjas hösten 2019

Kommunens arbeten med omläggning av vatten- och avloppsledningar i området är klara. Busshållplatsen kommer att flyttas tillbaka till sitt ursprungsläge under sommaren 2019, med en provisorisk åtgärd för gångbanan till och från busshållplatsen.

Under hösten 2019 kommer den första etappen av bostäder börja byggas. Det är Imola AB som ska bygga ca 100 bostäder på den östra sidan av Vendelsövägen.

Även Abacus kommer påbörja arbeten under hösten. De ska riva bensinmacken samt den tidigare Thairestaurangen längs Kärrvägen.

Gator och torg när husen är klara

När byggaktörerna börjar bli klara med bostäderna ska kommunen bygga gator och torg. Vi passar då på att göra flera trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Vi ska anlägga:

  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Kärrvägen.
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Kärrvägen.
  • Gångbana längs Klockvägen.

Vi kommer också att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp