Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Bostäder vid Södergården

I området Södergården i Trollbäcken ska byggaktörerna Abacus och Imola bygga två kvarter med flerbostadshus.

Situationsplan för Södergården

230 nya lägenheter

Abacus ska bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. På andra sidan Vendelsövägen ska Imola uppföra fyra hus med fasader mot Svalvägen, Vendelsövägen och Slättvägen. Totalt ska de två kvarteren inrymma ca 230 lägenheter. Husen ska vara 3-4 våningar. Det ska finnas lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, och garage undertill för de boende.

Rivningsarbeten hösten 2019

Kommunen är klara med omläggning av vatten- och avloppsledningar i området och byggaktörerna kan påbörja de rivningsarbeten som krävs för att de nya bostäderna ska kunna komma på plats. Bensinmacken, den före detta thairestaurangen och några villor ska rivas.

Imola, byggaktören på den västra sidan av Vendelsövägen, ska påbörja rivning av befintliga villor under hösten. Efter detta kan de börja bygga de fyra nya bostadshusen, som ska rymma ca 100 bostäder.

Abacus, byggaktör på östra sidan om Vendelsövägen, planerar att riva bensinmacken och den tidigare thairestaurangen under hösten. Sedan krävs sanering av marken där macken har stått, vilket kommer att göras under sen höst 2019 alternativt i våren 2020 beroende på omfattning och väder. Bostadshusen på denna sida kommer att rivas först i anslutning till byggstart. Det finns dock ingen färdig tidpunkt för byggstart av Abacus byggnader, tidigast kan det bli av hösten 2020.

Gator och torg när husen är klara

När byggaktörerna börjar bli klara med bostäderna ska kommunen bygga gator och torg. Vi passar då på att göra flera trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Vi ska anlägga:

  • Två nya övergångsställen på Vendelsövägen, norr och söder om busshållplatsen.
  • Cykelbana på östra sidan av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Vendelsövägen.
  • Gångbana på båda sidor av Kärrvägen.
  • Torgyta på båda sidor om Vendelsövägen i korsningen med Kärrvägen.
  • Gångbana längs Klockvägen.

Vi kommer också att höja gångbanan vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning av bussar. Busshållplatserna ska också göras längre.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 november 2019
Upp