Konstverket Förundran

Vid Farmarstigen, i höjd med Kryddvägen, hittas konstverket ”Förundran”, skapat av konstnären Eva Fornåå.

Betraktan av en nedfallen stjärna

”Förundran” består av en stensockel i ljus granit. Ett sittvänligt block, där fyra djur redan slagit sig ner för att i förundran betrakta en nedfallen stjärna. Djuren – en grävling, en ekorre och två små möss – är realistiskt återgivna figurer naturtrogen skala. Även deras nyfikna blickar är så naturtrogna att man nästan väntar sig att djuren ska röra sig. Att de betraktar en nedfallen stjärna ger dock konstverket en känsla av saga.

Verkets skapare Eva Fornåå har ställt sig frågan om det bara är vi människor som kan känna förundran och konstaterar att hon inte är så säker på det. Hon påpekar även att djur inte kategoriseras efter kön, ålder och etnicitet som vi människor, och har därför en enastående förmåga att gestalta det goda med mänskligheten.

Eva Fornåå provklappar "Förundran"

Välkommet att klappa

”Förundran” är placerad i kanten av en liten träddunge med tallar och buskar, och djuren är sådana som skulle kunna dyka upp där. Alldeles framför ligger en busshållplats (Koriandergränd) och den som väntar på bussen får gärna slå sig ned på sockeln och kanske passa på att klappa djuren.

Tar Youtube till hjälp

Eva Fornåå berättar att hon skapar sina små djur genom att titta på bilder och filmer på Youtube, för att fånga djurens utseende och väsen. Hon gör sina skulpturer i lera, som sedan kläs med ett 4-5 millimeter tjockt vaxlager, ett så kallat vaxoriginal. Efter dessa original gjuts sedan figurerna i brons av ett gjuteri. Brons är ett material som är stabilt, tål vårt klimat och som åldras vackert. Antingen ärgas det i grönt och svart eller så hålls det blankt och patinerat av klappande händer.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 27 december 2021