Bostäder vid Kryddvägen

default

Vid Kryddvägen byggs det bostäder i tre olika etapper. Två är redan färdiga och den tredje ligger i startgroparna.

Under 2021 pågår den tredje etappen av bostadsbyggande vid Kryddvägen. 20 radhus ska byggas, och grundläggning och stommontage pågår. Etapp 1 och 2 är redan färdigbyggda, med både bostäder och ny infrastruktur.

Etapp 3: Stadsradhus på Basilikagränd - på gång

I ett område precis söder om äldreboendet i Villa Basilika i Bollmora ska byggaktören Toofab bygga 20 stadsradhus, i totalt fem huskroppar. Husen är ritade av OkiDoki arkitekter. Åtta av de kommande husen ska ha tegelfasad, tolv kommer få träfasad. Alla med stora fönsterpartier och sedumbeklädda tak. Eftersom många barnfamiljer väntas flytta hit ska området få en mindre lekplats och entreprenören hoppas också kunna tillföra till exempel ett mindre utegym. De första bostäderna planeras vara klara för inflyttning i början av 2022.

Detta händer på byggarbetsplatsen sommaren 2021

Projektet fortskrider enligt planoch nu är 16 av 20 hus monterade. Under juli månad har fokus legat på invändigt arbete samt förberedelser och hopsättning av yttre dagvatten, vatten och avlopp.

Mot slutet av augusti kommer de sista fyra husen att monteras och då ska även arbetet med yttre VA, el och fiber vara klart.

Gata med radhus i tegel med runda fönster och portaler samt med gröna tak.

Okidoki Arkitekter

default

LW Sverige har byggt 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen rymmer allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet finns det lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i husen större bostäder med takterrasser.  Husen stod klara i slutet av 2018.

default

Besqab har byggt totalt 47 nya radhus och parhus inom etapp 2 för Kryddvägen. Dessa är i de närmaste klara. Kommunen har gjort infrastrukturarbeten i området, byggt väg och gång- och cykelbana, som nu är färdigställda. Nu återstår att uppföra en lekpark vid Örtstigen, samt få ett konstverk på plats.

Förundran på Kryddvägen

De nybyggda bostäderna vid Kryddvägen etapp 2 har fått sällskap av en liten grupp djur som förundrat betraktar en stjärna. Konstnären Eva Fornåå har skapat konstverket "Förundran".

Mer om "Förundran" och Eva Fornåå

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021