Bostäder vid Kryddvägen

default

Vid Kryddvägen byggs det bostäder i tre olika etapper. Två är redan färdiga och den tredje ligger i startgroparna.

Under 2021 pågår den tredje etappen av bostadsbyggande vid Kryddvägen. 20 radhus ska byggas, och grundläggning och stommontage pågår. Etapp 1 och 2 är redan färdigbyggda, med både bostäder och ny infrastruktur.

Etapp 3: Stadsradhus på Basilikagränd - på gång

I ett område precis söder om äldreboendet i Villa Basilika i Bollmora ska byggaktören Toofab bygga 20 stadsradhus, i totalt fem huskroppar. Husen är ritade av OkiDoki arkitekter. Åtta av de kommande husen ska ha tegelfasad, tolv kommer få träfasad. Alla med stora fönsterpartier och sedumbeklädda tak. Eftersom många barnfamiljer väntas flytta hit ska området få en mindre lekplats och entreprenören hoppas också kunna tillföra till exempel ett mindre utegym. De första bostäderna planeras vara klara för inflyttning i början av 2022.

Detta händer på byggarbetsplatsen våren 2022

Bygget närmar sig sitt slut. Besiktning för de åtta första husen är inplanerad till början av februari och inflyttning påbörjas sista februari. Resterande tolv hus har slutbesiktning i början av mars och inflyttning 31 mars.

Nuvarande tidsplan visar att alla arbeten med tak, fasad och balkonger/uteplatser kommer vara klara inför första och andra inflyttning. På grund av kyla under december och begränsad personalstyrka pga covid, finns dock en risk att arbetet med asfaltering, stenläggning och framför allt plantering kan komma att pågå även efter 1 april.

Hus på plats, bilden tagen i september 2021

default

LW Sverige har byggt 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen rymmer allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet finns det lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i husen större bostäder med takterrasser.  Husen stod klara i slutet av 2018.

default

Besqab har byggt totalt 47 nya radhus och parhus inom etapp 2 för Kryddvägen. Dessa är i de närmaste klara. Kommunen har gjort infrastrukturarbeten i området, byggt väg och gång- och cykelbana, som nu är färdigställda. Nu återstår att uppföra en lekpark vid Örtstigen, samt få ett konstverk på plats.

Förundran på Kryddvägen

De nybyggda bostäderna vid Kryddvägen etapp 2 har fått sällskap av en liten grupp djur som förundrat betraktar en stjärna. Konstnären Eva Fornåå har skapat konstverket "Förundran".

Mer om "Förundran" och Eva Fornåå

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 1 februari 2022