Bostäder vid Kryddvägen

Vid Kryddvägen planeras det för bostäder i tre olika etapper. Därför behöver kommunen också förstärka infrastrukturen i området. Detta arbete inleddes under sommaren 2018.

Etapp 1 är färdigbyggd och under 2019 inleder Besqab arbetet med att bygga radhus inom etapp 2. Därför påbörjar kommunen nu också arbetet med att förbättra infrastrukturen vid Kryddvägen.

Vecka 28
  • Under tisdag-torsdag vecka 28 kommer asfaltering ske på Kryddvägen och Farmarstigen. Det kan därför uppkomma vissa störningar i trafiken.

Materialtransporter till och från arbetsplatsen sker löpande.

I och med arbetena på Kryddvägen råder parkeringsförbud på hela gatan.

Under 2019 inleder Besqab arbetet med att bygga nya radhus och parhus inom etapp 2 för Kryddvägen. Innan dess ska kommunen påbörja arbetet med att förbättra infrastrukturen i området. Detta kommer att göras:

  • På grund av djupa grävarbeten för vatten- och avloppsledningar kommer en del träd att avverkas i skogsstigen mellan Farmarstigen och Örtstigen.
  • För att behålla busstrafiken och minimera störningar för trafik och boende har kommunen valt att använda sig av styrd borrning som är en schaktfri borrteknik.
  • Den befintliga cykelparkeringen kommer att monteras ned för att senare återmonteras.
  • Efter VA-arbetena kommer en ny gång- och cykelbana med ny belysning att anläggas. Detta för att höja säkerheten.
  • I anslutning till detta kommer det också att anläggas en ny lekplats vid Örtstigen.
  • För att lyckas med detta kommer den befintliga busshållplatsen att flyttas några meter.

Kommunens arbete med att förbättra infrastrukturen på Kryddvägen beräknas vara klart i juni 2019.

Kortsida av tegelfärgad byggnad i fem våningar

LW Sverige har byggt 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen rymmer allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet finns det lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i husen större bostäder med takterrasser.  Husen stod klara i slutet av 2018.

Gata med radhus i tegel med runda fönster och portaler samt med gröna tak.

Okidoki Arkitekter

I anslutning till Basilikagränd har en detaljplan för byggandet av 20 stadsradhus vunnit laga kraft. Processen med bygglov och annat för att kunna påbörja bygge pågår. Reinova Properties kommer att bygga radhusen, som ritats av OkiDoki arkitekter.

Se mer av de kommande stadsradhusenlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juli 2019
Upp

Hitta på sidan