Bostäder vid Kryddvägen

default

Vid Kryddvägen byggs det bostäder i tre olika etapper. Två är redan färdiga och den tredje ligger i startgroparna.

Under 2021 pågår den tredje etappen av bostadsbyggande vid Kryddvägen. 20 radhus ska byggas, och grundläggning och stommontage pågår. Etapp 1 och 2 är redan färdigbyggda, med både bostäder och ny infrastruktur.

Etapp 3: Stadsradhus på Basilikagränd - på gång

I ett område precis söder om äldreboendet i Villa Basilika i Bollmora ska byggaktören Toofab bygga 20 stadsradhus, i totalt fem huskroppar. Husen är ritade av OkiDoki arkitekter. Åtta av de kommande husen ska ha tegelfasad, tolv kommer få träfasad. Alla med stora fönsterpartier och sedumbeklädda tak. Eftersom många barnfamiljer väntas flytta hit ska området få en mindre lekplats och entreprenören hoppas också kunna tillföra till exempel ett mindre utegym. De första bostäderna planeras vara klara för inflyttning i början av 2022.

Detta händer på byggarbetsplatsen sommaren 2021

Entreprenören Toofab har sprängt färdigt och de första två husen har kommit på plats. Arbete med grundläggning och montage av husstommarna pågår, arbetet med stommarna beräknas vara klart vecka 35. Parallellt med dessa arbeten
utförs även arbeten med vatten- och avloppsanläggningen, samt byggnationen av
infartsväg och kringliggande mark.

Gata med radhus i tegel med runda fönster och portaler samt med gröna tak.

Okidoki Arkitekter

default

LW Sverige har byggt 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen rymmer allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet finns det lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i husen större bostäder med takterrasser.  Husen stod klara i slutet av 2018.

default

Besqab har byggt totalt 47 nya radhus och parhus inom etapp 2 för Kryddvägen. Dessa är i de närmaste klara. Kommunen har gjort infrastrukturarbeten i området, byggt väg och gång- och cykelbana, som nu är färdigställda. Nu återstår att uppföra en lekpark vid Örtstigen, samt få ett konstverk på plats.

Förundran på Kryddvägen

De nybyggda bostäderna vid Kryddvägen etapp 2 har fått sällskap av en liten grupp djur som förundrat betraktar en stjärna. Konstnären Eva Fornåå har skapat konstverket "Förundran".

Fotomontage av det kommande konstverket Förundran av Eva Fornåå

Resultatet är ett stenfundament i granit och en ekorre, två möss och en grävling i brons. Konstverket är inte bara vackert, det är en plats där man kan slå sig ned och klappa lite på djuren medan man väntar på bussen eller bara för att det är roligt. Verket planeras att monteras och bli klart under våren 2021.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 8 juni 2021