Bostäder vid Kryddvägen

default

Vid Kryddvägen byggs det bostäder i tre olika etapper. Två är redan färdiga och den tredje ligger i startgroparna.

Våren 2021 drar arbeten igång med den tredje etappen av bostadsbyggande vid Kryddvägen. 20 radhus ska byggas, och markarbeten är redan påbörjade. Etapp 1 och 2 är redan färdigbyggda, med både bostäder och ny infrastruktur.

Etapp 3: Stadsradhus på Basilikagränd - på gång

I anslutning till Basilikagränd kommer byggaktören Toofab att bygga 20 stadsradhus, ritade av OkiDoki arkitekter. Arbetsområdet är avskärmat och man har börjat röja marken för att förbereda för bygget. Projektet förväntas dra igång ordentligt under våren 2021.

Byggaktören är ansvarig för att kommunicera med närboende om när bullrande arbeten kommer att pågå, men vi kommer också att uppdatera denna webbsida med ökad frekvens från december 2020.

Gata med radhus i tegel med runda fönster och portaler samt med gröna tak.

Okidoki Arkitekter

default

LW Sverige har byggt 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen rymmer allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet finns det lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i husen större bostäder med takterrasser.  Husen stod klara i slutet av 2018.

default

Besqab har byggt totalt 47 nya radhus och parhus inom etapp 2 för Kryddvägen. Dessa är i de närmaste klara. Kommunen har gjort infrastrukturarbeten i området, byggt väg och gång- och cykelbana, som nu är färdigställda. Nu återstår att uppföra en lekpark vid Örtstigen, samt få ett konstverk på plats.

Förundran på Kryddvägen

De nybyggda bostäderna vid Kryddvägen får också snart sällskap av en liten grupp djur som förundrat betraktar en stjärna. Konstnären Eva Fornåå har fått uppdraget att skapa ett offentligt konstverk som ska pryda platsen.

Fotomontage av det kommande konstverket Förundran av Eva Fornåå

Resultatet är ett stenfundament i granit och en ekorre, två möss och en grävling i brons. Konstverket är inte bara vackert, det är en plats där man kan slå sig ned och klappa lite på djuren medan man väntar på bussen eller bara för att det är roligt. Verket planeras att monteras och bli klart under våren 2021.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 27 januari 2021