Bostäder vid Kryddvägen

Vid Kryddvägen planeras det för bostäder i tre olika etapper. Därför behöver kommunen också förstärka infrastrukturen i området. Detta arbete inleddes under sommaren 2018.

Etapp 1 är färdigbyggd och under 2019 inledde Besqab arbetet med att bygga radhus inom etapp 2. Kommunen har därför också jobbat en hel del med att förbättra infrastrukturen i området.

Under 2019 inledde Besqab arbetet med att bygga nya radhus och parhus inom etapp 2 för Kryddvägen. Därför har kommunen genomfört en del infrastrukturarbeten i området, som börjar bli klara.

  • Tyresö kommun har besiktigat och driftsatt den gång- och cykelbanan som går längst med nybygget, samt den gång- och cykelbana som går från Farmarstigen ner till förskolan Kardemumman.
  • Vi har även besiktigat och driftsatt Kryddvägen.
  • Under våren kommer ytorna inne i området där Besqab bygger göras klart, och beräknas vara färdiga försommaren 2020.
Kortsida av tegelfärgad byggnad i fem våningar

LW Sverige har byggt 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen rymmer allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet finns det lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i husen större bostäder med takterrasser.  Husen stod klara i slutet av 2018.

Gata med radhus i tegel med runda fönster och portaler samt med gröna tak.

Okidoki Arkitekter

I anslutning till Basilikagränd har en detaljplan för byggandet av 20 stadsradhus vunnit laga kraft. Reinova Properties kommer att bygga radhusen, som ritats av OkiDoki arkitekter. Byggstart inte klar.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 27 juli 2020
Upp

Hitta på sidan