Bostäder vid Kryddvägen

Vid Kryddvägen planeras det för bostäder i tre olika etapper. Därför behöver kommunen också förstärka infrastrukturen i området. Detta arbete inleddes under sommaren 2018.

Etapp 1 är färdigbyggd och under 2019 inleder Besqab arbetet med att bygga radhus inom etapp 2. Därför påbörjar kommunen nu också arbetet med att förbättra infrastrukturen vid Kryddvägen.

  • Den 28 och 29 september kommer det att utföras en del olika arbeten på Besqabs arbetsområde vid Kryddvägen.
  • Arbetena kommer att hålla på klockan 9-16 båda dagarna och bestå av schaktning, kapning och sättning av kantsten samt iordningställande av gång- och cykelbanor inne på arbetsområdet.

Under 2019 inleder Besqab arbetet med att bygga nya radhus och parhus inom etapp 2 för Kryddvägen. Innan dess ska kommunen påbörja arbetet med att förbättra infrastrukturen i området. Detta kommer att göras:

  • På grund av djupa grävarbeten för vatten- och avloppsledningar kommer en del träd att avverkas i skogsstigen mellan Farmarstigen och Örtstigen.
  • För att behålla busstrafiken och minimera störningar för trafik och boende har kommunen valt att använda sig av styrd borrning som är en schaktfri borrteknik.
  • Den befintliga cykelparkeringen kommer att monteras ned för att senare återmonteras.
  • Efter VA-arbetena kommer en ny gång- och cykelbana med ny belysning att anläggas. Detta för att höja säkerheten.
  • I anslutning till detta kommer det också att anläggas en ny lekplats vid Örtstigen.
  • För att lyckas med detta kommer den befintliga busshållplatsen att flyttas några meter.

Kommunens arbete med att förbättra infrastrukturen på Kryddvägen beräknas vara klart i juni 2019.

Kortsida av tegelfärgad byggnad i fem våningar

LW Sverige har byggt 48 lägenheter i två lamellhus. Husen placeras på västra sidan av Kryddvägens norra del. Husen rymmer allt från ettor till fyror, i en storlek från 25 kvm upp till 92 kvm. På bottenplanet finns det lägenheter med upphöjda uteplatser. Högst upp i husen större bostäder med takterrasser.  Husen stod klara i slutet av 2018.

Gata med radhus i tegel med runda fönster och portaler samt med gröna tak.

Okidoki Arkitekter

I anslutning till Basilikagränd har en detaljplan för byggandet av 20 stadsradhus vunnit laga kraft. Reinova Properties kommer att bygga radhusen, som ritats av OkiDoki arkitekter. Byggstart planeras till kvartal 4 2019. 

Se mer av de kommande stadsradhusenlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Upp

Hitta på sidan