Bostäder vid Järnet 7

Längs norra delen av Bollmora allé pågår bygget av kvarteret Järnet 7. Bygget görs i regi av Wallenstam. Kommunen sköter utbyggnad av gator och torg.

Illustration höghus i tio våningar med lägre flerbostadshus i bakgrunden.

270 nya bostäder

I området Järnet 7 bygger Wallenstam ca 270 nya lägenheter fördelat på två öppna kvarter i fem till sex våningar och ett punkthus om tio våningar. Både punkthuset - som kallas Terrassen Elva - och kvarteren - som kallas Allén - kommer att bestå av hyresrätter. Bostäderna kommer främst att vara mindre lägenheter om ett till två rum, men även treor och fyror kommer att byggas.

Punkthuset är klart och de nya hyresgästerna har eller är på väg att flytta in. I de övriga husen görs inflyttning successivt fram till april 2021. En skönhetssalong och en restaurang har också redan flyttat in, och ytterligare en restaurang är väg.

Kommunen bygger gator och torg

Kommunen ansvarar för att bygga ut allmänna anläggningar vid kvarteret Järnet 7. Detta kommer att påbörjas våren 2021, när Wallenstam är klara med sina byggnationer. Kommunen ska:

  • färdigställa av del av Bollmora Gårdsväg
  • genomföra korsning Bollmora Allé-Bollmora Gårdsväg
  • skapa en torgyta vid norra delen av Järnet 7
  • anlägga en gångbana längs Axel Wennergrens väg

För dig som bor eller jobbar nära bygget

Wallenstam som är byggherre ansvarar för att hålla dig som bor eller jobbar nära byggena uppdaterad om vad som händer.

I samband med bygget av Järnet har gång- och cykelvägen i området dragits om. Biltrafiken påverkas inte.

För dig som vill bo här

Hälften av bostäderna kommer att förmedlas via Bostadsförmedlingen och hälften via Wallenstams egen kö.

Läs mer på Wallenstams webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 22 april 2021