Bostäder vid Järnet 7

Längs norra delen av Bollmora allé pågår bygget av kvarteret Järnet 7. Bygget görs i regi av Wallenstam. Kommunen sköter utbyggnad av gator och torg.

Illustration höghus i tio våningar med lägre flerbostadshus i bakgrunden.

Bostads- och hyresrätter

I området Järnet 7 bygger Wallenstam ca 270 nya lägenheter fördelat på två öppna kvarter i fem till sex våningar och ett punkthus om tio våningar. Både punkthuset - som kallas Terrassen Elva - och kvarteren - som kallas Allén - kommer att bestå av hyresrätter. Bostäderna kommer främst att vara mindre lägenheter om ett till två rum, men även treor och fyror kommer att byggas.

Punkthuset är klart för inflyttning hösten 2019. I de övriga husen planeras inflyttning ske successivt från april till augusti 2020.

Kommunen bygger gator och torg

Kommunen ansvarar för att bygga ut allmänna anläggningar vid kvarteret Järnet 7, men också vid det närliggande nya kvarter med hyreslägenheter som kallas Trädgårdsporten. Även Trädgårdsporten är byggt av Wallenstam och det blev klart för inflyttning under våren 2018.

Kommunen ska:

  • färdigställa av del av Bollmora Gårdsväg
  • genomföra korsning Bollmora Allé-Bollmora Gårdsväg
  • skapa en torgyta vid norra delen av Järnet 7
  • anlägga en gångbana längs Axel Wennergrens väg
  • bygga om Bollmora Allé till en stadsgata med möbleringszoner och fickparkering

För dig som bor eller jobbar nära bygget

Wallenstam som är byggherre ansvarar för att hålla dig som bor eller jobbar nära byggena uppdaterad om vad som händer och om de planerar bullriga eller störande arbeten.

Se Wallenstams information på deras webbplats gällande byggnationen. De har namngett projektet för hyresrätterna till ”Allén” och punkthuset med bostadsrätter till ”Terrassen Elva".

Bygginformation Allénlänk till annan webbplats

Bygginformation Terrassen Elvalänk till annan webbplats

I samband med bygget av Järnet har gång- och cykelvägen i området dragits om. Biltrafiken påverkas inte.

För dig som vill bo här

Hälften av bostäderna kommer att förmedlas via Bostadsförmedlingen och hälften via Wallenstams egen kö.

Läs mer på Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats


Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Upp