Bostäder vid Hasselbacken

I området kring korsningen Bollmoravägen och Granängsvägen bygger Tyresö bostäder det nya bostadsområdet Hasselbacken. Kommunen lägger ned el, tele/fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp i gatan.

Illustration på flerbostadshus i sexvåningar och lokaler i bottenvåning, som formar ett litet torg.

Tyresö bostäder bygger hyreslägenheter

Hasselbacken ska rymma cirka 200 hyreslägenheter i byggnader om fyra till sex våningar. Fyra våningar mot intilliggande byggnader och sex våningar närmast korsningen Granängsvägen och Bollmoravägen. Kvarteren ska ha en stadsmässig struktur där byggnaderna på ett tydligt sätt förhåller sig till gatan, med bullerfri gårdsmiljö på baksida/innergårdar. Området ska också inrymma kontor, handel samt parkeringshus längs Granängsvägen och Bollmoravägen.

Utbyggnad i två etapper

Uppförandet av bebyggelsen planeras att ske i två etapper, där bebyggelsen väster om Bollmoravägen utgör etapp 1 och bebyggelsen öster om vägen utgör etapp 2.

Inflyttning pågår sedan augusti och kommer att pågå till sommaren 2019.

Parkeringshuset i östra delen kommer att färdigställas i början av kvartal 1 2019.

Bygget kan leda till tröghet i trafiken

Kommunens del i projektet består i att lägga ner ledningar för vatten och avlopp i gatan. Arbetet med att lägga ner el och fjärrvärme ansvarar Vattenfall för.

För dig som bor eller jobbar nära bygget

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i Tyresö bostäders veckobrev som du hittar längst ned på webbsidan:
Sammanställning Hasselbackenlänk till annan webbplats

För dig som vill bo här

Läs mer hos Tyresö bostäderlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 juli 2019
Upp