Bostäder vid Hasselbacken

I området kring korsningen Bollmoravägen och Granängsvägen har Tyresö bostäder byggt det nya bostadsområdet Hasselbacken. Samtidigt har ny infrastruktur för ledningar byggts ut, som ska försörja de nya husen.

Illustration på flerbostadshus i sexvåningar och lokaler i bottenvåning, som formar ett litet torg.

Tyresö bostäder har byggt hyreslägenheter

Hasselbacken rymmer cirka 200 hyreslägenheter i byggnader om fyra till sex våningar. Fyra våningar mot intilliggande byggnader och sex våningar närmast korsningen Granängsvägen och Bollmoravägen. Kvarteren har en stadsmässig struktur där byggnaderna på ett tydligt sätt förhåller sig till gatan, med bullerfri gårdsmiljö på baksida/innergårdar. Området inrymmer också lokaler för kontor, handel samt ett nytt parkeringshus längs Granängsvägen och Bollmoravägen.

Arbete med innergårdar pågår

Alla lägenheter i de nya husen är inflyttade. Under början av hösten 2019 pågår arbete med att göra husens innergårdar klara.

För dig som vill bo här

Läs mer hos Tyresö bostäderlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 september 2019
Upp