Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Bostäder vid Granängsvägen

Längs Granängsvägen i Bollmora bygger Hökerum 83 lägenheter fördelat på tre punkthus.

Bostadsrätter i sju våningar

I ett område mellan Bollmora Berg i väster och Granängsvägen i öster ska Hökerum bygg uppföra tre nya hus som ska rymma totalt 83 lägenheter. Husen kommer att bli sju våningar höga inklusive sockelvåningen. Lägenheterna kommer att vara bostadsrätter på mellan ett till sex rum, med störst andel treor. Mellan och bakom husen planeras det gårdar med planteringar och plats för lek och rekreation. Husen ska ha entréer mot gatan.

Inflyttning i de nya husen planeras ske våren/sommaren 2020.

Flera närliggande byggen

Den nya bebyggelsen är ett led i att skapa fler bostäder i lägen nära kollektivtrafik. Bebyggelsen bidrar till att skapa ett bebott och tryggt gaturum vid denna del av Granängsvägen. I anslutning till byggnationen av bostäderna vid Granängsvägen byggs och planeras nya bostäder även i andra projekt:

Kommunen ska bygga gång- och cykelbanor

När bostadsbygget är klart ska kommunen anlägga en gångbana på Granängsvägens västra sida (samma sida som den planerade bebyggelsen), samt en gång- och cykelbana på vägens östra sida.

Kommunen ska även dra om VA, el och fjärrvärmeledningar. Detta kommer till viss del leda till ökad tröghet i trafiken.

För dig som bor eller jobbar nära bygget

Hökerum Bygg AB som är byggaktör ansvarar för att hålla dig som bor eller jobbar nära byggena uppdaterad om vad som händer och om de planerar bullriga eller störande arbeten.

Se Hökerums information på deras webbplats gällande byggnationen. De har namngett projektet för bostadsrätterna till ”Kvarteret Skogsbacken”.

Hökerums bygginformation om Kvarteret Skogsbackenlänk till annan webbplats

För dig som vill bo här

Bostäderna kommer förmedlas via Svensk Nyproduktion.

Läs om bostadsförmedlingen på projektets webbplatslänk till annan webbplats  

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 september 2019
Upp